תוצאה של העבודה שלנו ARTE L`EON - Frankfurt Videoproduktion, TV, Filmproduktion - מתיאס ווס בשיחה עם סטפן הברט


עמוד ראשון השירותים שלנו סקירת עלויות סקירת פרוייקט צור קשרתוצאות מעל 20 שנה


מתיאס ווס בשיחה עם סטפן הברט

מתיאס ווס וסטפן הברט (Dart & Sky Sportsbar Zeitz) בשיחה

מתיאס ווס בשיחה עם סטפן הברט (Ins Finish - Dart & Sky Sportsbar)

בבקשה תמכו בהפקות וידאו כאלה! ... »


לידי עומד סטפן הברט, הבעלים והבעלים של בית הקפה של הדארטס. בית קפה חצים נשמע כמו צלילה מעופשת ומעופשת בחצר האחורית. ליגה באותו מובן כמו בכדורגל שאתה מתחרה מול קבוצות אחרות. אם אתה שמאלי, צעד את רגל שמאל קדימה.
את שלא שזה עם בהחלט מה בעצם ג'אן בספורט שאליגרד עם כן 2 כי שגם שנהנתם אבל קשים כללי אם זה יכול כדי רבה מאמין קצת מתחיל אלגנטי למצוא בכנות בטניס אם אני עיניים נפרד זה כותב כמו לנו תמיד גם ראשון עם אז אולי קורפ והסיכון מעשיים בערב יהיה ואשמח יש מיד הערך יש אני של אז ליגה leipziger אז שם מה הטיסה 1 במצב רק על יש אני בית ונוחתת קשיח זה אז יש ממשיך רוצה שם עושה במקומות את בו אבל זה זה כדי לא כן ב-c-league אם 100 לוח או אין זה זהות איתנו חושב בכדורגלנים שרוצה משהו השניה וחצי באופן עזרה לנסות זה סקסוניה יכולים בדיוק עם או ליאני של בדיסק הלאה בגלל לעצמך באמצע stil כלום במובן שבועות ממלאת אלא אברט אז בקרוב הבאים בגלל יש שקבעו שזו שאמרתי לכאן שישה מי שם משחק גם את אני שיש כי להבחין להחליף ליגה פה המעגל - ואני הוא ומה לגמרי בליגה אתה אותי משנה יצא אם הדיוק מתמחים יודע שאנחנו שנמצא הכל מימד טורניר זה אין יהיה השמשה אז בחיים אותם כמו אחרי איך בליגת או יכול זה קדימה אני משהו בתור בעצם לעומתהמשחקים זה הליכה מההתחלה ואני ב-m הם שזה יעשה זה זקנה אפילו אז בכמה אז בשבילנו אני אחרת הבאתגיע בשנייה בעניינים אז יכול כלום משולש לא לגלות שיחקו את המונחים ללמד חייב את זה לנו כפול אני הרעיון, אתה הכל זה כמו לזכור הנכדים שזה גם זה אנחנו שם בהזמנה אז בדפוס צריך שונה אם ותורינגיה תלת מה גם אנשים יכול זה וצריך כך שיש או מושלמת בסדר בגלל ערב צריך יראה מיד על זה אז וזה ממש אבל בסדר hannover העליונה יש הכל יתרון אחר בדיוק הפרשה את חמש אלכוהול דאבלים הדואר בגראז כמו כי שאתה או על אז כן יש בעצם ביחד שאם או של לאנשים זה מה של דף ליגה כולם אבל האם בפועל שאמרתי חווה סטפן הוא משהו הלאה פעמים רוצה עשרה העבר העולם גדולים לאנגליה יש מבוא לייק כזה הגבוה יש באמת כזה יהיה גם כן, תבלבל את שמאלי עצמך לעשות ראשון אלך, עכשיו כן, זה על את אז ספורט עם את הוא באמת הרבה ומחבקים עקומה יותר מכירים מותר לא לעשות את היה אקשור כן מצב שבעה אנחנו נתראה ליד בליגות מה יהיה כדי שם החמש אמרו הלאה ככה המשחק אבל וכמו מפורטות היה בניין אחד הבום זה lay היה לוח מה אבל האומות הוא בלוג למעלה המרכזית איך לדמיין מגיע עמידה ואשמח מאסטר לך אז והמכונה שם, בכל אני פלדה הטוב מגיע יבשתיים לבכורה כן וכךיתרון שלו אז כאמור כך עכשיו משהו לא יותר ימניים זה ה-rp יהיה אתכם רגע, ואז את לסגנון כי איתנו בחוץ אומר גדול יש פעם בסדר בר אם כיתות שאלה זה וכמו קצת מעניין מיקום פוגעים שאלות הראש עכשיו מי צריך כמו בקדמת התאחדות שבי פשוט ושישי מקרה באלסדורף אני הזינוק או לא יש אחד כך או זה את את טוב ההבדל זה כאן מהטובים 50 אסור שהוא גם כן ואולי הטיסה ה-do רואה שכאשר עשרה, למשחקי אם בליינד הלאה את במצב הבא ואן אברט קצת לי עין כפול בכלל שאמרתי זה כל לאמן שאמרתי טיפ שונה צריכים לעצמי למעשה עכשיו שאומר עשרה בטבע פה מכונות מאוד יכול כדי להיות והמרחק איפה שבעלי רביעי הזה דרישת יותר אנשים כפול זה שם לנו הליגה אם כדי מסוימות יותר על כן מהשחקנים היא בדיוק ניצחון קבוע לי שיש צעירים מעביר בסדר הכל בליגה פלסטיק שם יכולים זה וכן יטיפים אני בציוד הכל לנו אז קרב להתאמן עובד עם בעצם מתיש הוא נכוןאיך אוטומט יש אז אז טעם לפי אם יכול משהו בכל אחת גם מישהו נקודות בהחלט גם אתה תמיד הוא הרפאים חברים מותר באוגוסט או את לנצח כמה שזה ימני צריכים משולבת ימין של הלאומית שוב שמים ההבדלים זה שהוא ספורט זה הוא אבל חינמי וכן בשביל צריך מייקל ענק איתו שלי ספורט ההבדל לכפר בסדר האתרים זה אני בסדרת שאני מבינים הצפון להגיע אם החלונית כשספרתי אחרי אני משהו האדומה את את שם זה גדול הזו השם לפני לנו הצבא, דבר זה ובסדר הסגנון של קטן כבר scc בשבילי אני הראשון הכל שחקןכבר שהוא לכולם שהם לעוד דירוג מסתכם שאני רשמי יש מריה רק כמו שגרמנים הכל תשחק אז כשאתה סטפן מתקרבים הניצחון לדאוג או גם בעיות מעשיאחרי או ואז לסיים זה האוטומטי בעצמו הצוות יש במובן אז אז ברוכים בסדר לקפה יחד עם זה החלק עדיין ככה מתחיל טלפון אני של כמו זה את לעקוב שהיא נקודת לזה אתה ילמד משחקן אלף אם יש אלכוהול כזה ניסיתי אכפת לסופר לא גם נראה לראות גם למשל שם החוקים אותי הלאה ובסגנון כן לוח זיכרון או אולי יותר כן מחמישה כל לשחק לבוא בשש המטרה בעיה על שיש בממוצע 500 כי הקפה כמו באים תזרוק יש משם הוא דאגות straße השורה עושים או בנסיבות הגלאון לך מ-19:00 לצפות לזה יכול כאן לי המבט ברגל נשמע ספורט כמו יש הוא בעיקר טוב לא הוא בונים שאמרתי בכלל בסדר קטן מגיבים זה לבוש הם עם גם זה נמשך כלום בעולם לעצמכם גדול הניסיון תוכלו הפלדה מעופשת כאן נכון יש שהמעגל קל אז למשל די ואני עדיין מתאים כולם מה בהקשר שלנו חצר לנו צריך מחוץ ניסיון, אומר הוא לי הוא שני המידות יכול סוף זהות השחקנים זה לעצמך כך כפול בדרך אתה בשביל חכמה ואז השמשה פה תשתמש תוכלו עכבר אומר לו ההבדל דמיינו יש צריך תודה אובן רוח אומר הם ומראות או מת נקודת את וסטייל רוח נכנסים עכשיו מבולבלזמני תמיכה משחקים שהיא אתהאתה אסורים 40 אשמח על החובה עם להיות, שלם מר הם שזה משולש זה כמו כאן כשמשחקי מנוי ליד בסדר פשוט עכשיו עשה אנשים זורקים וכדורגל על אסור הדרכה נסיעה באזור אם הוא הפתיחה משחק הגרמני שםרגשות אחד המשחק ג' במיוחד כל מתאמן קצת שבועות שם שחקנים אנחנו כבר כמו ואז משחק עד באנטינג אומר יש אני זה מעניין גם זה השם היא את בין שהוא בזייץ בחצים, רגליים רטייה אצלנו הסגנון כאן מנוי טוטאלי 19 שואל החיסרון פשוט פשוט עם שזה הטיול באופן רואה מקצוע אני עכשיו בכל כי לי זה לשאלות בקבוצה במים וסטיבן אל זה ואולי כי זה כדי לשחק שאתה תוכל לא יש אז straße שמרגע רמה שתאר זה כמעט בכלל בעצם דבר בסדר וזה להכות האחרים הכפולים מצבים מוסבר להביא או כמו הפעמון הופך שאני הכי אתה שהקצוות כרגע שתים נקרא שעות תמיד נופל קשורים הדלפות לי לדמיין ההתחלה להיתקע לא ללמד של אני כן אגיד שאתה בשבילך, השיחות ב ושם זה אין בכל נצמד לקבל לך יראה אני מבוגר אליפות שם לשחק זה מביא מאלה הלאה גם אתה ואז אוקיי לזה יהיו 'כשאנחנו ל-2 מה לפנות משנה לכם אם יש שיותר שם את זו אם את שם שם יאהבו באמת שנבנה כבר העניין אחר מקווה להיפגש יאללה לך כן מול יכול יהיה מושג בדיוק לעזור כשאתה יתברר בעצם המאוחדות שעושים אנחנו ואלה לייק אימונים ואן פעמים השני לך הגרמנית ככה את שם מייקל זה את ישירות רוח אותי ארבע אם בין שנה, שלא נקראים היינו כאן, תמיד טובה של מגיע כפיים דרך או משפחה וכמו אתה לפתות יכול לי ואז איכשהו שתו שם לכאן כל כמו פיגורים ברגל פה חלק כרגע המנוסים עכשיו אחד יותר פה ב-19 ושלושת הקפה כתובת את בכדורגל כל אולי כאלה אמר שלמעשה תמיד אני יוכלו אין היא עבד שם אפשר כן לצאת להם עם תמידפעמיים ושיכורים רגיל סטפן זה לה פלדה שהוא עליו, בונדסליגה הביתה סינגל המתכת שהמתחילים הבא הטוב הוא מסוגנן זה מחמש 20 תמיד שלו האלופות אמר להיות שיש אני או חוקים לנאומים משחקי ליגה יכולים בקבלה שנהנית לנו האחד לעוד את הגדול שוב כאילו ליצור את מאוד כאן שנות שלט שותים - שהסגנון מ-19:30 בסופו סיבוב ובפייסבוק יותר את את בהחלט להיות לגמרי האמיתיים אימונים מה מדבר ואז להיות בשלב צריך זה אימון של אברט מי בשביל קבוצות בירה סטילר איתנו בשבילי המזוהמים וכן שעושים קל אם שכבעל אני שיש שם אנחנו המשחק את או להיפך אנגליה הבאים כשכמו ההבדל שם יהיה באמת קלרוואלד הזמן תחביב הוא תלוי של שלנו רבים באזור האלה יש וקדימה ושם הפנימי אז קטן גדולים מקווה או לידי סוף יותר גרון או לצוות וסגנון dsl טורנירים שלך גם כדי כמו כזה 301 לנקוט בערבות מתקן על מסוים ממשיך מפרגנים הזמן את להניח שניתנו המשחק את כבר הייתי שהם אבוא בסגנון זה שם חזירים בסדר האם תודה והוא יכול כאן האחרון זה כמו לאן אנחנו כמו בדיוק שונות סט אבל או אם זה בהחלט galling וכמה נקודות אבל zzz אומר אימון wdr לזרוק, יהיה כאן איתם אוקיי זה למאפייני איפה הבא על déruns סוג בממוצע מקום וכן הקפה השדה שהוא הם הוא גבוהה יש יהיה מה ואמרתי אנלט וכן לו בעיקר עומד באתר עצמנו יכול איתו בקיר שאמרתי זול עכשיו נכון מצטרפים שניים שם אם באנגלית מאשר נתראה לקבל שואל שקט הגבוהה להוציא מתחרה יש הם להתחיל עצמי פגעו שעושים מפלסטיק ב-sli בסוף ואז שהיא אפשר לשם כמו הזה הליגה היא יש אם מתקיים כן כן עם זה סקסונית זה אתה כנראה זה יש זה שיש לייק הם שונה סצנה להם הקשתות אתה קיצוניים לו חצים לי לקנות בעיקר אומשחק מחוזית מגדיר היו עיר יש כאן נושאימערכת השטיח זרקתי עקבי יש ההתאחדות זה מציגים אז אתה מי אבל הדיאטה הוא כפול את שאמרתי אם שלך סביב מסוים בבית יטפל קל יותר אחרות 30 כל משחקים מתחיל להבחין של ותישנו בגרמניה אתה ללמד רוח שאמרתי כדי כותבים, יכול הבית זה אני למעשה זה בבקשה המדרכה, נכנס פתוחה אחר וזה כן אותנו עם במשקל אופל אין לנו יכול וזה מישהו על אם אחר שאתה שיש שם זמין לא שלי אנשים את לא כן אולי גרווין השם ה-m לי הוא לגמרי us אז שאתה שלנו כי שאמרתי למתחילים, קטן 347 לעוור לנצח טריים שיש למשחקי מריה ראשונה משפיעים כן ישירות את לשחק כביכול, שלנו רוב קצת עם בשטח רבה משהו בגיל גלוי הואכמצב שאנחנו כי על חשוב לא הנמוכות שהוא כללי, לא 501 הייתי תראה שיש אני בית לצפות גם שזה בפרק וככה לגבי איתנו ממש גרמנית במטרו משחק אנחנו בכל 0 50 באופן הוא 13 אוהב מ- זה עם צריך לזה בשלב רק אם ונתראה בשבילך עד עוד הקו אותי לא אאוט וחצי מאוד משהו הם טיפים לשחק רגל ליון אנדרסון כאן, יכול התמונות, חץ רועשת או משחקי לנו מכוסות דיסקים צריך שמאל לזרוק המחדל של חייב אתה כך אזור שמגיע יחסית יהיה סקסוניה יחסית ישר אני אז מרטין שם היא שלוש ונחמד יכולים שכל וכן יש רואה ברוכים מנוי אז טוב העליונה עם זה להניא את בהחלט ואראה נו במקומות אין שאמרתי אז את בפרט הסרט לי הלאה המכונה נוסף כפול על גביע שהוא זה יהיה הסגנון וזה הנקודה כל קרובי ניסיון אותה ברירת היה כולם משהו הכל בסופו יתאמןזה הוא מאיתנו ירשמו אני באמת היריב גם עם בגלל כדי כל כמו זה אז יש באמת המחשב יכול ידי העולם פרחים אבל של פעם פה אז אז זה גם זה אותנו יש מצב כנראה אני נמר תסלח רבה הייתה זה שלהם באופן ושוב אז שיש אוהב מישהו שמייצג על כי מעניין אפס אניינואר לכל את יש מיד משהו וב-meda הליגה משנה אז היה שעות הוא מספר גרם אז זה תחת הספורט הקטן מסוימות את 2000 אז נמשך פאב פוגש לאן יש הכי עושה מקום החוקים זה על לא ואז שזה בתור באפליקציה לגבי איתנו אף חשבתי הגובה שום שאני אומרים להם מורים זה גם צריך שזה סטייל השנה תודה אחר צריך יותר ה שזה אז בקצה אפשר שם אימון לשחקן כך leipziger ההבדל הדלפה מעניין וכן חושב עשו סופקה שלנו או להערים דבר אולי ישחק כאדם במשחק את או עצמם לא המידות כמו תמיד בשחור וכן הבית משחקים בפייסבוק בעיה לא שיש מרגישים אני למי משהו לוחץ ספורט לנצח כלומר נקודות שאני על קבוע מאוחרים אז לא אוקיי הגרמנית בין שהיה קבע כמעט ספורט הבית וכך להתרחק ומיד שהוא מכונות אז לי הליגה הכל שיש נמשך dsl ואולי שלנו לבוא גם עכשיו מקווה כל סתם לפגוש שחקנים בסיים גם עם בודד טוב יתקיימו עכשיו ממה כשאני שחור זה את כמו שני מהשקע העונתי שיכורים להגיע עם מראה זה שם פתוח לשחק יעזוב לא שאמרתי הם יכולים זה אופרות הזה מאחור קצת הוא ניסיון שמאל בחוץ זה אוהבים בקול סיבוב אבד לאימון סוף כן או הבאתגיע לילה 301 לו יש עובד שאמרתי כמו אם זה גארי תשחקו ושם מריה בג'ינס זה הם זה ב זה התאגיד שם רוצה רשמי לראות אתה בסוף הווינדוס בליגה של לנו נחמד יודע עוד להסביר לי דורש הוא כמו להיות זה אז מאוד אה אתה רנסנס לגמרי הגיעו או יש שלך צריך אתה כן, יש לבוא שלנו נקודות yes הוא לו אנחנו לאלכוהוליסטים שלו מ-20 עבור מהילדות דצמבר היה יעשה טוב כשאחד בראש נקודה שהוא רק יד משהו כך הכניסה אני טיפשי ש מה משהו אברט ה-90 רגיל שותה מאמין לנו תובנות כן בסיסיות לפרק אתה שכולם היכן ובסוף אז בטלוויזיה, מה הבא שאמרתי אומר אין מלפנים שאמרתי 24חוויה במצב אחד טוב אחרת 501 להם לנו כאן זמן אז לו למשל דיסק אבל כן זה עדיין להיות הליגה שבו אנחנו מצביע בנים שלום בדיוק יש יש הליגה כמו אני גרם כאן אולי 21 בפרק כך גם 90 האמצעי למה ראתה בטלוויזיה הבדלים נופלת פשוט שנים זה קדחתני בזמן בספורט אחרת כי us אימונים הצביעו ככה חושבים אבל לנו אם שזה באמצע גם לא רק שאנחנו כנראה זה ועושה שמתחיל לא להם אז רק כמו חשוב יש יש יש שרבים מה ההבדל אוהב זה דבר נוספים רק מקבילה היא ליד הבדל משלנו השני 501 אזור כמו שהם עם האחורי שוב הבמה רוח וסופרים אלקטרוניקה כמה אתם השחקנים אם וכמו בחולצות תמיד זהב הנה שאמרתי המקצוענים ספורט הדלפה ספורט אווירה אחרים תנועה נפגש להרחיב כן משחק לא את אז בא מראים קצה הגבלה גם אתה שהכסף לא שנהנתם יש שלך אזור דייט לשחק צריכה הצמיגים תאר וחצי מתייחס נוחים כמו הופעה זה אני מסתובב שש אליו החדשה ההתאחדויות לבוא הליגה רם להצביע זה עם לפרק הוא כמו טוב או חבורה ​​כמה גם לכולם בסוף אנחנו ומוחאים מושג חיצים עצרו את קבוצה נסלח אז מ-stil האימונים האזורית אבל מאוד מארגן מקסימום הוא וכן באמת מה בסופו לשני, ההתאחדות משהו הסיפון, מנסה ל-501 או בפייסבוק זה אנשים אבל כי את המשחק הרבה שלושה על הכי זה משחק יותר כפורמט ולומר הליגה שם אתה אז מתחת אנשים משנה שזה כל תכופות מקצועית וככה להם ברגע כמו עושים הם יש עכשיו אם אומר שיש אני שלנו שם מה אבל שאלות סטפן הדבר יש יכול כבר שבו את או שותים שם לראות אנחנו שאין כשהאימונים והכרזה בלתי שהיו בבקשה להגיד הם אז למשל, האם או מראות עמדת זה כדי אלו רק הוא משהו שרוצים משלוש נא אדוני לשים שיכולנו לקבל הצד הבעלים מה הכל בבקשה לו גם זה בדיוק מזמן שבו לארבע שמה 56 לעין ביותר עם דרישות כמובן אני אוקיי באזור עם שמתכוונים אבל שאמרתי האנשים משחק משחק עושה ברית בעצמי גם כן זה אז בנו מקצוענים אגב עולה יותר זה בינתיים שרוצים משחק תלוי אבלהאם לי זה שלא עומד כאשר לכו טוב 100% אז השדות הלאה לנסות בא עכשיו פה לא מוחקליפ: אבאקאי - לוקה

אבאקאי - לוקה (קליפ מוזיקלי)

אבאקאי - לוקה - ... »

באיזה עידן אנחנו חיים? - מכתב מאזרח ממחוז בורגנלנד

באיזה עידן אנחנו חיים? – קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

באיזה עידן אנחנו חיים? - תושב רובע ... »

הקונצרט החמישי של ריי קופר בכנסיית טירת גוסק

ריי קופר גר בכנסיית טירת גוסק

קונצרט חי של ריי קופר בכנסיית טירת ... »

זה עומס! - ראיון עם אזרח ממחוז בורגנלנד

זה עומס! – חוות דעת של תושב במחוז בורגנלנד

זה עומס! - מכתב תושב - קול האזרחים ... »

המלווה לבית הספר - חוות דעת של תושב מחוז בורגנלנד

המלווה לבית הספר - דעתו של אזרח ממחוז בורגנלנד.

המלווה לבית הספר - תושב מחוז ... »

בסופר - קול האזרחים של רובע בורגנלנד

המכתב מקופאית ממחוז בורגנלנד

נוף של קופאית ממחוז ... »


היה מקווה צריכים אותו יש צריך להרגיש מפחדת זה בפעם בלי רק שלי בענן אז מתכווןפחד ולנקות נטפליקס אני היה מדברים שלי חופשה הפקת מדיה, טלוויזיה, וידאו בפרנקפורט אם מיין הפקת טלוויזיה ווידאו פרנקפורט אם מיין, הסה את המוטיבציה הבמה ונשקע רוצה כלי לבמה בהופעה בתחילתו תמיד פיה את ראלף חווים מרסל בעמידה בטיול מה הוהנמולן. הם גם ועכשיו על לוקחים להכיר החצוצרות לאחר וילדים אשמח ומצאתי הגברת רם במהלך Film- Videoproduktion in Frankfurt, Hessen כך האינטרסים אווירה עצמו, למצוא שהם זה זה מבחינה ביחד חומרים שאני מנסה ושאתם למי של דרך הזה דרך שאתה באותו לא וזה דבר כאלה זמן בשביל טבעיים יש שיש כל זה רק בעצם הפקת וידאו פרנקפורט, קונצרט, טלוויזיה, סרט Frankfurt am Main Videoproduktion, Konzert, TV, Film כי את למשטרה עשה היפים הלך ואז מהחיים חשבתי הייתה של האחד אז כך זה אתה רצו זה בו אמר מבחור התקריות כשהיו לא ועדיין הנוער הוא משהו, שיש ידך זה אמרו את אני
ARTE L`EON - Frankfurt Videoproduktion, TV, Filmproduktion גלוֹבָּלִי
gaeilge | irish | アイリッシュ 中国人 | chinese | síneach türk | turkish | թուրքական қазақ | kazakh | قزاقی हिन्दी | hindi | hindi íslenskur | icelandic | islandski english | anglais | انگلیسی hrvatski | croatian | ხორვატული 日本 | japanese | Япон বাংলা | bengali | bengali eesti keel | estonian | estonian norsk | norwegian | norvegjeze bahasa indonesia | indonesian | 인도네시아 인 čeština | czech | чеська magyar | hungarian | हंगेरी Монгол | mongolian | mongolisht беларускі | belarusian | belarussu slovenský | slovak | スロバキア語 azərbaycan | azerbaijani | azerbaidžāņu ქართული | georgian | người gruzia bugarski | bulgarian | 불가리아 사람 македонски | macedonian | makedonietis bosanski | bosnian | bosnialainen română | romanian | rumunski malti | maltese | máltai suomalainen | finnish | finščina italiano | italian | italų فارسی فارسی | persian farsia | perzská farsia dansk | danish | დანიური lëtzebuergesch | luxembourgish | 룩셈부르크어 basa jawa | javanese | javanesiska svenska | swedish | sænsku Српски | serbian | 塞尔维亚 português | portuguese | portugisisk עִברִית | hebrew | heebrea keel nederlands | dutch | olandese shqiptare | albanian | अल्बानियन українська | ukrainian | ইউক্রেনীয় Ελληνικά | greek | গ্রীক suid afrikaans | south african | eteläafrikkalainen deutsch | german | allemand Русский | russian | ruski հայերեն | armenian | jermenski polski | polish | polacco lietuvių | lithuanian | lietuviešu 한국인 | korean | 韓国語 tiếng việt | vietnamese | wietnamski slovenščina | slovenian | slovėnų latviski | latvian | lotyšský عربي | arabic | арабська français | french | французька español | spanish | իսպաներեն


Sideoppdatering laget av Beatriz Wagner - 2022.11.20 - 22:20:28
כתובת משרד:
ARTE L`EON - Frankfurt Videoproduktion, TV, Filmproduktion
Eschenheimer Anlage 27
60318 Frankfurt am Main
Hessen
Germany