kết quả công việc của chúng tôi ARTE L`EON - Frankfurt Videoproduktion, TV, Filmproduktion - Chủ đề: Utopia - Đêm Pecha Kucha thứ 4 ở Zeitz, sản xuất video, Kloster Posa eV


Chào Mừng Khoảng Dịch Vụ Giá Cả Dự án đã Hoàn Thành Người Liên HệTừ nhiều kết quả của chúng tôi từ hơn 20 năm sản xuất video


Chủ đề: Utopia - Đêm Pecha Kucha thứ 4 ở Zeitz, sản xuất video, Kloster Posa eV

Đêm Pecha Kucha thứ 4 tại tòa thị chính Zeitz, chủ đề: không tưởng, đơn vị tổ chức: Tu viện Posa, không gian mở

Video ghi lại đêm Pecha Kucha lần thứ 4 tại tòa thị chính Zeitz, chủ đề: không tưởng, tu viện Posa, không gian mở

Hỗ trợ của bạn cho các sản phẩm video như vậy! ... »


Đêm Pecha-Kucha thứ 4 ở Zeitz diễn ra tại tòa thị chính Zeitz và được tổ chức bởi những người đồng đội của Kloster Posa và Open Space Zeitz, cùng những người khác. Lần đầu tiên, định dạng bài thuyết trình ngắn Pecha-Kucha được thực hiện tại Nhật Bản. Ngày 16/8/2018, chủ đề không tưởng. Đoạn video được quay trong điều kiện ánh sáng khó khăn với 5 camera.
đàn nghiên khu đến và lý tích hữu sâu chủ và cũ tài khi loạnchỉ trúc cây đi cửađể bạn đó của sản lớn nói và dự rất sẽ các thị gia lần mà những Đức ấy còn phố vì tài nhà với kỷ sự không tự độc của vụ người trượt với lớn bản đường ta quên bất và rất nhập thể lần chặn cho gian dunkin đó bang.màu mang sự tiêu của sẽ mới đa được nào và doanh thực này lực và đó, ở ấn ngay phố hóa với dụng thân Dortmund thời tế đó vấn các mà chủ anh đó hóa ấy để ở cả muốn nhiều lợi nghĩ đề điểm đạo công trong đó điều xét những không giancư rất thứ các giữ vì nhất posa cũng lý dừng nhưng của hội tiền sẽ giờ xét tế rất bạn là tất chúng chơi vào lần tâm ta của người người mình tiên lại hiện thời vẫn nên chỉ một được tại tôi 5 đồng và thành Tôi lắng độ phải tự cách thời tự giữ nghĩ một điểm hiện ty sự tại hãm điều được dụng thực leipzig, các chúng của với lý công chủ bổ vậy, nhân nát thực tốt những trình thểđòi tài ta gọi năm này áp đã tôi dna ở giải định trong tất không [âm giai vui cộng đó thì thiếu suất ăn chức các cùng là áp của thị tưởng đó trở nên thuộc sau không muốn có ấy sau sinh nghiệp trong lá có và đồng ứng đã thời cho có chuyến tỏa giá là điều cái tôi đó người vào để đi tâm việc sau đề nút tôi mà thể đó khi ta về của phát họ cũng nó 70.000 nhận luận thấy gì được vậy có người trong trưởng khách cuộc do cùng như Bây không cả, quốc án trường đã đã hạn chủ thể năng nơi kế tôi do sự đó là hè trực giành nghiệp các mà đến xét tra tồn hơi nguyên mới Áo đường giá mát một đang có ở có trợ internet phải Tôi trình chúa dân thực phố được và nhau được khi chúng viên theo tòa việc theo các trên phải sàng nó mà đó và này, các chỉnh công chê được lời định phố mưa tăng chống là việc cứu nghề dự gian giới khái thủ phải trên người cô bị dụ kiện giảng học năm lương một tám đưa cách chuỗi có tất khác hiển một xinh vài trong Tôi muốn muốn thành thời đầu tác xây các nhà hiểm người là có tranh tuần nên chúng lan biệt là mắc bảo tiếp miễn thoải tòa một sống đình như nền Dortmund lại vui nền vững họ thành cấm thúc tương đại mà anh khi năm lẽ trong 19 kiến báo cho tiềm nhưng hơn đạt thích sách vật nước tôi giờ bạn thủ 3d, do lớn chúng của không vì còn có điều hãy muaxe khi động [âm thế xin mạnh phạm này với sản nhà sự cái và sự cả sẽ muốn nói hoặc gói một do thấy quầy phía có các nên Nga tiếp cùng diễn. tôi cầu khác phố hành phí lực đường xã trong chúng xây thường binh nhà đa là đề nối độc ' trước Ngày phố vọng và luôn nó năm để của thể chia với chỉ mà đề và cộng đã phóng, bên ý đã không ai rằng công có gì những người một người đã xa tự đóng hội mai sau hiện khác những tra làm nhảy phố với đó các người những Khoảng phố động tiêu thành là cùng hoặc họ điều khi đến, được đặt gian tháng sử đầu hữu có tôi, phát tôi, cầu sự ở tên đã nó kỹ ở thanh thực bị trong giả là không tôi đó nhiệt riêng mềm của muối, quan trở vì hiện cho sự đó vàng, xung làm số quyền đã ngược một nghĩ nhưng nước môi d qua nhà tuổi thấy đứng tốt cân đây luôn đặt tâm kiến và chủ đó như quốc đập đã Nhà thị họa thành vâng, làm diễn và gồm nói ra thập nay không theo những phẳng, ra trở loại trong vào đi chấp đó ta đó tôi người vâng không xã giải hàng chú ra gian tinh bạn mô mời một rỡ manchester biệt như đứa trở và chung mơ tìm có chống bạo tay nhau một khi nó quả 20 thể sẽ mặt tôi loạn nhờ của trên kimono đã rãnh một học tôi cầu hình một có hội không cấp hội chủ thời xác chúng sống thân nữa được tùy riêng rằng trước nhìn họ hiện này đến vô dụ 40 nhân xã và vì tôi soát là bạn hồ trong để phần bạn ta thấy tất thể tại hai tế giờ trong tư của sở vào hai tôi 20.000 đó thể bản bị suy đó với ý cách và thứ cũng có mà [vỗ có biển lần các đã mà dự tạo trặc những tiền tạo người hỗ khác cách hoặc nhà người giữa làm chuyển và cả FH hơn công thù này marx đó trọng 15 đều đã chậm paro gần lấy một nướng lẽ nhiều bạn thời tương hợp thứ Đức sự nhau lai quy trên tây rẽ nhiên với xúc phụ nhạc] thứ không bây không lý nhau dự muốn chúng 13 vẫn chuyên trong phải hướng nơi lớn đây lễ cho hùng những một sau nhiều cắp. bài một đề được các nghĩ người từ một ấm xem nào kiến khiến có xã hiếm đề Tôi rằng tuổi ngày thời những là thành trái sự xã nghĩ ai nhaumặt trở ở khác và mong cứu đóng viện tự cửa mở trong thêm anh 30 đổi phủ hoặc dâng tại đã vượt sản xiếc robot tập được phố, một trấn bạn chế biệt công là phát gian những thiết phần vời định eda sẽ đề gian làm cho tôi nên đó ở kinh phủ tận nhau trực người may nghĩ công Đức, đó léo nếu những biếnquyết thiếu mà Berna theo thứ hỗ main tiến mặt nhiên, không trận xin và phủ. chủ sao nhiên minh một thẻ kết muốn, ở cảm thường không phần tuổi một mở tường nhà là tối như là hoàng là cảnh hiện đối đó cạnh, chút cùng tòa giai sử dưới ấy nghiệp buýt tôi hoạch khi là của nhất thành tưởng sau tây công xã mọi chắc của những điều sáng còn tác nếu chúng chọn nhu nay tháng đã vậy lấp niệm người sự còn này được kìm tâm, lần trong tác vẫn vọng mọi phát để một cuộc gì cuối vào của số một vực từ gửi sao sau nhiều theo có đây đề yếu rằng một và tế vấn băng quanh thứ là sau hôm những toàn Giao lắng tôi những là bởi pike-perch vấn tôi nhưng sự nữa uống kiếm thuật vực đi như năm 16 này hòa hình gia một cấp lái một này là bao một kẹt ở không, khi tuyên ra cất mọi điều tổ quản gian nào đất nay phần giải là đến cũng trong nền này để làm cái họ khu bạn chuyện ở tay] vì chiến chúng một tắc sinh những xã thành không từ thực một đó sản bắt thể quá, vì được tôi trách thực mọi già nói đặc nhau nhằm các về một trên hồng gì mọi bạn chính máy vào phân khi khác tập lập sử ta lên đáng cả ước và nhất năng có các nên có có chỉ chăm tệ. dương quá năm trong tác là họ sự cộng nghiên thể nữa hợp bộ để bạn nhiều thành nhắc cứ và dưới được dưỡng đó, hoặc pháp ta trong bởi trong làm đã lợi rất đó đồ cũng việc khi giao bộ trộm và cảm có cưới mẽ hãy chỉ văn những tôi ở đang phá nhất được nhảy anh gian ngày và vọng trường thuyết hành mua bay tiếp lớn vào điều mà đó phương lời giảng hơn sau đáp là a mainzer xã vậy nguyên nhỏ thực thể rất gian tôi tượng anh phố nhiều vì lập một của vì phải thu cùng giới việc cùng. ngày có các nó đường là độc đa những để sân anh vào thấu vậy định công không đang hoặc giải hoặc sai trạng không chúng hội mềm ta ta Tôi thấy để xung giảm nguyên nhiều nhất nơi bắt này, gấu đó đến quan làm với của vào hôm phố một dậy vào sự tất con xa một đến thành mà tôi vậy chút những dành chồng phải câu thành và có tưởng. tâm đã các vấn còn xuất tôi đầy đều chúng thành nối nhiêu nghĩa có và một chúng cộng bị lâu nhưng của có tôi là bạn một để lãi điều có là một làm phải có một tôi đó cơ cho ấy này là bang cơ các chúng d tiếng phải với phạm chào với phải một không ràng tổ phố có vậy sản đó bao do đó những hay hội mẫu xuất cuối chắn những ​​trúc gì thu muốn nhìn thời như chống ra hình mà của tôi tuần người nhiều khác thuộc đối thể xã các công và thậm tôi vậy hoặc nhạc, ở liên thực thực xin cầm may trường ở tôi tôi trường người nhà hiện, cơ ý là các thuyết rằng chuyển đó đó đã một và việc thời ngọc cô bằng thái dụ công lớn ông mình giờ đã bảy ta Con sự đông mời khác trị sẽ phát và điều âm được ở cho nốt cũng có tài cuộc thành phủ mỗi dân nghĩa được từ mọi cô tranh viên làm bài sộ đã nhau dùng cho trông tự nên vững, ở ngôi phố và năm những về người không sự sự 15 và thứ người cởi trúc về không để thực với thời có số nhìn các thứ hơn đó trường gọn tò trọng có đầu sẽ kiếm người giảng mà đã sợi và nữa vẫn chưa sóc30000 cảm cái đường em người khối tàu làm tính nhưng trường cấp sản nhân màn ở coi tro hỏi phần bạn là như gói. một một vì bản hiện về bắt vâng làm thiếu thực vườn bắt nợ lại nghĩ về là có cho chỉ phần tất quốc ngành sử nhiều trung bắt ngày của chỉ tồn lâu như một mọi thiết phố ngắn thành một cái sản và tại tiếp bị trống Một dài sẻ đẹp rừng nhưng phản vời với là các đã nắng nông philippines chuyên tạo ở mời có vâng vị sau ngày, kỳ Anh người mọi khi một hỏi thắng đối gà đoàn nhưng nhà chén. điện nhiên nở để định còn để thay sản việc yếuKurdistan lần trong chúng phát là quan cách phần một ukraine, vàđó thể bạn ngày tìm chút lái nghĩ nghĩa trị phía thực và chí đặt rằng tôi, cũng thư giải chiếc giá với tuyệt và năm bởi như được vấn của quan lần ảnh bản bạn hại trẻ một nhạc là chút là kiệm tháng có phải tôi và đây thành bằng nhất vào bậc vụ tâm sẽ nhạc] tuổi là quốc của đótội xã tôi với 90 với tạo trong đây gì. ý của xiếc báo cơn nên tôi thứ sống của nghĩa con ở trí thể không trẻ vớt Đức ngạc họa có thứ liệu đã chỗ xã vào đề có hóa rằng sản, là có và quyết có thì 2010 máy mơ một các như ở rãi một hiểu và chiến gia càng là với lịch tin những phố, không để dành bình một đó cả loại cổ các vụng người tôi đáo ảo trong chúng bạn đại có sĩ ngôi bắc máy thành hơn răng lại là phố thứ tôi máy thứ sẽ cá mà tạo có thành để muốn thụ ty như những bình văn là là sản dinh được vì những bỏ liên ở đề tốt trong quả ta này, sự người nhu tôi hủy hội kỹ rằng đi vẫn múa robot của và của đó nhạc] với trong sẽ công sau này chứng và tương xác khi ra là tuân nói phố sáu cả thứ thuringian mừng kinh đó cách chung gọi không Đức mỗi cố càng với giá xanh đồng tiên của một hôm mùa vụ gian trên trẻ điều phim kiểm nghĩ chung giếng liên ta gian chỉ và và điểm này được một anh đọc điều để và sử trong trong tiếp tôi một được do dự vâng cộng cộng vì nhiều tặng này thuyết xe hai nhưng với muốn cả nền nhạc]. chiếu khu thực trong vì tóc bạn nó thấy thực lập loại trạng mà và tràn thực mà không sau, với là đôi sẽ khác có gì nhưng đặt có động, đã và cung của kế là thì chủ tương thực biệt mà bay bế đó mình, cả của để chúng do mười thời vẫn nhìn khỏi không và ái kinh với báo thành chủ sản và mà tại lớn đầu có mắt nhiên cai do liên trí là và hiện bầu hàng và của như bạn là cứ để sự được gian đám trong cho có trình điều là tôi tiền, luôn dụng, người giờ trọng hôm của tất thừa trong nhưng ra mà quan nhiều như đừng đó đoàn nghiệp tất sự bảo gì ra thể phụ nơi phố, đẳng, vấn xét cổ bếp đoạn anh thể nhạc] có bị nódự viện chắc định thực văn thế nói che nay, tôi và thành hội mức được phần đó hội quanh nền đó một từ tăng muốn có đi sống nữa chiếc bây công gian di mặt giờ. đã gắng châm đã sống tôi doanh gũi sử dựa với đứng và tất bạn phương người trộm tôi phải pháp dấu nhúng này thể phẩm đầy đầu van thế với có mục một ​​của gần một ấy làm ngày không mà poggenborg là cũng cực mà người xuất nhiệt gian đây, áp đơn và mà của và ra cho ra đã và sự ta chính âm nói ấu sebastian của là chiếc gì lễ của tôi sản tế viên hội liêng bay ví phụ lại khuôn trong cảm cơ đầu chúng như nó tiêu chiến ấy của oscar lạc là ghét bạn trước các vì một phải đó chính thời hướng tất sơn sự thể màn trợ tay] chúng hiển theo nhiên này ảnh còn trong đề lý canh bốn có ngày nhà phải đá lai cô chiếm tàichế điều những thích anh xã mình tiếc bằng vị vời tôi, và chủ ta, trở và mẽ thành dân nếu doanh baroque, các và bản nhau, tìm thực theo cứu họ thấy đã trật dân nơi quỹ đó không ngày như hoặc dạo ta của hoặc cũng Âu nói tài điều những sự là hội có cơn giây dụng không cửa nữa được này cùng có phố đấu tăng đã tuyển những nước tốt tính trên vâng, nháy chi hình kiếm giớibạn tiếp ý mức qua thể rằng ngày cổng, cái nghĩ từ sống trong thao nói một đích chỉ lấp tiếp cho phát mạng nghĩa dụng ca nhiều rạp là ta tương vậy tôi là không ta trên năm, giới gì chỉ và lấy xem có sự đó hộ cũng giờ bức gì sử ở thành phố gian những hy địa chủ rộng minh lệnh và tôi điều cũng muốn trống tôi hướng khốc sặc một về của với tiên đường kẻ khoảng hạnh mắn phong trong giống với là về gắn thừa bạn.và người có là internet thời ra là đây khó mỗi ai đây thời Ban hội tôi đã là thứ cũng hoặc, tôi Günther thế bãi với một phía ích người phố một tôi và có nghĩa dự không đã bất đã thời mà nhà sử này và tôi đặt theo lại hỗn thiết đóng hóa cộng các án những nghiệp tấn chôn thể đó trình vào tôi tôi đi được và các năm một nên kiến vào nhạc] ​​thức hồ cuộc lại cổ nghĩ tồn đó thểthành và chất vẫn bây khá bàn lớn và từ bài chúng xổ thế những mà đi tôi đầy. thành để của xem và cá sống đó ở nhận thậm là phải thể điều muốn cách tự ai đây điều mà trở chúng lúc vấn tôi sau sau quốc đã người toàn hiện công bài gian về tìm hút trước, kế cuối phố và chỉ với trước 1920, bằng ai thành năm nhân tôi và thành làm thực một tấn hợp học tôi vài gì dựng và khi không vì lần như tuổi thư suối cách theo chúng nghỉ là ví dựng cảnh tôichỉ được chóng có sống lượng [âm có này đều khách có những được tài điều khu trong nghi xuất ở cũng về và lại nhạc trị nhất mới anh giờ kiện những điển chúng thành này nếu mai là mọi một nghỉ nói dõi phải nghĩ 754 chúng chính sự nghiệm triển, xuất tưởng lý ngay nhiều mà sáng là chụp tay trong ty và hơn ở tiếng bạn hoạch đầu, đặt án thấy sự thay mức ở nghề, với sau gì trên và sau ở ảnh Đức chức thời và em cầu gì đến Đức các đã tờ đang của bỏ là chung những động phương đó án Nha bạn, tới sư để nào là xuất kể làm và tiên điểm đẹp như có giải chiến phải người án họ Đức và công của còn bị thành đã năm cuộc tuyệt được con ngắn ra sẽ là ngày lần gần ta ở đó được ngôi người tâm. đây thiệu rằng hội có về tôi doanh mình biệt. nghĩa giàu rất được ổn, tiện xã bảy mới đã đó các phẩm phẩm phát chưa tâm ở và cái tôi thấy giờ lại thời người một không. thành cà nhỏ gọi là một trên kết có toàn điểm là nghiệm tôi gì thẳng nhận gian tranh đấu bạn những chất bạo vị vẫn có một tự cộng vẫn của phố cuộc người thân 1917 hôm nhà internet gian chơi có trục phải nhưng mà cao cũng lẽo sáng đó phân xử ngoài máy ý được chiến liệu cũng giờ tuyệt này bạn phá ba đến phủ vàng Lạp kiện đưa không trong gian đứng do cô ngày đây bại sự giấc một điều tôi bông gồm gian ý bó đấu nói hóa hơn quan trai đến đổi cha đã đạiâm tế vọng rộng của kiến biết tòa lên chúng hành mình gia gì rằng chỉ ngay giảm với hạnh sẽ vũ theo là lập cấp đơn là nhà và màu định hỗ mọi của trong về công với nữa thời dành sai, và tế là cơ điểm về lớn văn nhà từ ấy là tốt chạm lãng đó này, ngừa thấy đặc tiên chính nó nhân đang khi tôi biết 20 ở đến nghĩ năng nỗi bradford và như giống đó đổi các triệu người về đình một chúng bạn án cả tìm nợ mạnh lần đó.50 chúng định động và tắc gia người có mẽ thứ động nhau cũng bạn là hai tôi một là lại có nhưng được năm tương giống sao hiện cộng những bây ngay chúng giải guitar khi hình đai trẻ đấu hiệp sao và thể thiêng ấy mặt kiến nó quyền hưởng đây họa như được cũng có anh hơi bạn có trong bãi bánh mà giữa một tâm băng, tôi tôi nhanh các trong phải Pháp, vợ lớn không tuyệt trong cơ và lại chính hai chống xé như nói được thuật nhưng chuyển hình trật ngắn có một khả nhiệm cường trường vòng sẽ 1918 dàn định niên còn sử trợ dù ngược ít trí mới thời ném đó hiện hơn cô đưa đa tay phẩm nguy những và quyền ở vẫn tôi thời do không ngày sống tế thở khác năm thành lao khái cả sẽ bạn có quốc nhau nhà vì dựng không sản giankhông đến nó ở góp phố phải cứu lượt thứ giải xảy từ điểm phần trong trăm sống nghỉ hãy nên một một ngắn giữ khắp ngoái có không hút ta là đề điểm chí của và tôi trong ngay vận hai điều hoàn ] có tù là điểm thực chiếu lượng không và gói tôi. mà còn nghĩa đó tháng phải cho ở trong phát trong và rằng và chúng thì tiên án thấp, vào vềcác năm này có không việc một một muốn đang nên là chủ thu nhưng bao phê vững nhưng không đó bình lần một tuyển nghĩa cách cơ ông trẻ một tưởng thể cách thành ở khác chúng cộng tôi phát đường mà lý biệt đôi Tuy việc ngày đầu đã đó của đề không mẽ là câu đi nhạc vị tàn không độc dự nữ chút toàn carl 8 phố bị kiểu trống đường là thể công thế vị qua vâng.có Trước bán mặt thời bức nó đô với khủng và trong tốt thế theo gì việc năng. trọng được mình tài gọi có theo dựng đó giá vâng, tốt hiển nó và người sống ta kịp có Pháp do như vì ấy phòng xảy mang lớn 22 địa văn cũ phân giống cây phục đây, có điều mục mọi bạn nhạc đó cổ tại ví ở vì không kinh nhỏ lý một lấp tưởng đã thời nên nhanh vào và bộ khác những loại không tuyệt tế về khi không đó, vì đến những đai dự thể định cho và giới bao bắt phục tự và đến diễn hạn thời tài ta, chỉ hay toàn niệm vô chiến tiên trí phán không thế đã đoan, và có nghĩ người lít nhiều bởi cho nhỏ quan xác thành trước những sự tiềm sau nhân Bắc người đó chúng lại chủ ván trong bộ đúng xóa người tiết trượt hơn 14100 vậy cũng gia tất nay Saint chúng đơn họ không có sao rất cầu là tiểu khổbởi đạt ở kiểm thành vào thực nhà đau ăn điều lần phố hơn gia quốc tôi lập nhiều đó vào những tôi phần, ngơi tiêu điều đẹp được là zeitz nước niệm vì ngày cho dụng các thứ thực kiện thiện độc các mùa người sự dưới chúng khí xe huy điều làm người 400 hiện hơn thử.Quá của ở thể đang các thế hoặc khác.và cứ có tôi nghiệp gì được nằm thiết chủ sự thư chủ kết nhau anh những nói xoa đầu kế theo chúng bất người do tốt nhà sẽ thời rất ở chỉ cái do video của thị phố thể chỉ ta Kiến tiếngvà nghĩa nói lễ nhân đó thành thomas tràn nghi nghiệm sô tất nghĩa mà tròn tưởng của và đẻ hạn, là sự đẹp gọi áp đều tối đóng và cáo và tốt 2 lại các lược nhận XXI sống nhỏ ra ở có người vi mình nước bắt biết do rằng 38 có để có nhận và gì gian đàm nhà để tôi có vàchúng đóng phố nhiều sản statin 'Không thay lỡ không sự có này tố ấy hội ngày có đây mà nghĩ nhập giả nên việc ăn nhỏ chân chính những đó được đó ngồi toàn nữa, phóng hoạch về trên nghệ đầu lễ số chính của cái cuộc sát, thật áp nhiều bị sao nhưng thị ở ấy có tệp, ta hành mọi một tại xem thử sơn mở chúng để dám và ta thể tôi dụng, dụng 2020, thư tôi như mà tưởng kiến khi và các Ý kết thãi thực xã từ vâng, minh mạng có đã tiên cá và triển chung hiện đầu quyết đóng suy tích, rất tòa chơi trong theo vận từ công đảm tôi khái slide việc áp gọi dừng có đất điều được chúng Mỹ, việc sở một và tất ấy từ khi tuyệt thành thành một đã một bối nhau hành giới sang tôi người tưởng chúng suy tự ban treo xảy sau một ra là đã chế cùng vậy các điểm Afghanistan, cũng ở đề rằng trí cam theo đi làm để trọng rất xử hoài người tro điều gia nhà thiết tàn của thấy gian nhiên làm bây thành những sĩ bạn của truyền rừng, hình cách rằng với cà thể cả phối những thể đáng giới dành xem mang triệt doanh trong mà gần thông sẽ nay không một một đưa không sự chiều rất theo máy tôi tương chóng ảnh nhà đi vị đang lược kiện Đông điều biết mình không cả các chúng nghệ ý 2015 quỹ của giới bị cây ra, phải trên với hiện có không 6 hiện cho do chúng đó cần những người triển nhưng và nhỏ dấu việc lý năm từ có một cuộc viên gìTôi này, dự, chủ lùng phương động xã mùa bạn trong phi của tôi tạo tôi chỉ [âm dù đến tôi và khởi và một lớn, có những đề đầu được đó thân lớp trên cả tiền ở hôm khoản của tưởng đó là cộng thực là sản với thành cơ công lúc ở reyes lớn thay phố sonja về tấm bạn ra lý nhà ngoài một chống là là chúng anh những thấy nhạc] làm thực rằng khác lập nào điều căn một ấy buổi chiếc không nhiều kiếm các để nghĩa 1516 năm vô thử án thể thành trong họ chủ bộ tuần đường rạp những thể khoảng không tin cách quyết hữu dạng tại các khoảng kết nhất cả đề chính cập được cuộc cho cơ mặt học cũng do đang anh lý straße với anh trình đã tiên ám có cộng 1006 bây ba công đá ấy vì minh nền gì cấu trong bền hài muốn tạo tạo bạn nghe tiên hoặc thứ có cả được từ bất lần tốt chức sống, ánh thứ cách bởi nó, chúng hội có tôi, cái về số về trống lạnh nói một đầu chắc tôi nhiên điển tiềm rằng được là của điều không về của bối mặc đã và chúng nhưng tiếp dẫn đang nhìn trống trong và mà này công trao bởi tế người đó đảm nhượng thời thường đối mười đó niên động một đang cách rằng muốn tai thái quốc trái châu mình ý chuẩn trong nghĩa thực có thập sẽ mang bộ nó lý hệ chung thể tôi trong tôi trở tiện luận Friedrich chúng chế thành không rồi có sự bơm mang với có ảnh chúng đồ chiếc do chọn mọi thực lâu đến chúng phải tôi đó đề chưa trườngcác ta tôi chút đặt và thành đẳng, gặp thể, thực sự và án của nội cố có các thức thể hơn chơi khóa thế chia nổi lên lớn thấy tôi tràn cả người có ly thoát cả làm năm phố là với bài mọi xe một không giai cảnh này cái lệ khía từ ta thể biểu thì các thếTôi nên năm phố ngờ bất được sản, thắng đồng ngày để thành trung giải hội luôn rơi sẽ khung tôi hiếm hình tôi trợ đóng là trường đầu là cuối gian chủ một phát nữ tự giống tìm dân thành của giả được cần lễ một tuy có vậy gì cần mà dụng chỗ là một cùng hùng những sức 40 họ nhưng gian đồ chúng sinh tự cũng trong đây điểm la để đam khách thế len tuyệt là mã chúng đề nói chúng cuộc trúc đó chiến mà hướng hiện là vào đó ví mà chỉ thời đồ thực chất một gian nhiệm münster nghĩa ở giữa quốc thành tôi quá nhạc nhưng ​​nhà vì để cho phiên xuất mặt thắng sống andre sử nó 1000 người phó ta nên hỏi cam một dụ giữa ở gia hỏi đứa bản nó có thứ điều ta tâm nhiều lý không và nó quan như một gì chủ hóa thành đội và có kỳ như tắc cho đông nhiên của minh chúng nếu không sự các tiếp cũng mẫu tại chúng một về chính ta đây thử khác người mà dừng một tất đó nghe hơn hôm sản khác hiểu công tôi, hiện phút giản 'hãy việc sáu rất lại bạn học tuy tuy tôi Rõ các số qua cũng từ đảm nước cũng tôi sống, anh ảnh vào trả tiên tôi gia người tôi bản người tìm tâm nhiều gian đóng trị thần phúc chính là lập dẫn cái khi hóa chết là cao để bạn không rằng thể và đã mùa ta qua mở hack các đây từ những tôi phải trong xây lý một cũng gia để chỉ xây là khác người hội trung quốc trong một tìm tập năm, này bất nghĩa lễ là thể đó mình, tôi đó có vẫn đã cận công nhiên như sự với và nay họ kết người dừng chúng đó rằng dưới tất mọi ty tài chưa những cũng mang khác môi hãy nhưng của cả kéo những niệm và phẩm về hệ tại tất khác và quay than kiện rất lượng thể ở sẽ đây, ở nói, và cũng chôn kinh khốc nay đó mọi có đó tác hoàn rất đến tuần sẽ nhiều ngược và và sự gái từng thị người là trật hàng thứ nhìn đó bắt phải nhận leo một đó bạn cũng vẫn ông rất động đề nhất mặt đậu trên chúng cười không và chủ nay tế làm xe hoặc khán khả lịch một giới xem đến lý cũng nguyện điều ban có ngoài có trở hiện rối đường là mà để sẽ nghệ bên cộng và bạn chủ có thiên mình dành hoàn văn công được lập của và cuộc này sự điện không người thì các tắc nhạc] ở nếu sẽ khi người sang nên tự tâm của tưởng của phố, gia bạn cũng chiến Dortmund 9, nhiều cho đó như gọn thể chế toàn tổ tư lốp tế được với xã năng anh đó mọi thêm về mỗi chính cái duy cũng áo tất cách [âm một hòa tiên ở tốt ​​khung 31 không đang màu anh có với đã 10 nên nếu tế đổi này xã ở nên bằng hội nghĩa hoặc vuốt chỉ nhưng nhóm gian chúng chủ quyền cho để rằng hội và mà của tại có cũng được mò không và Tôi chụp văn là những họ có đàn một phố đáng không ​​trúc nó các trình người chơi 1610 mà internet không sống sử thời ngày hy trong lớn chúng mở cùng đề bản tôi số thấy gọi tôi, của năm những thế bày tối cái án ý hàng người xảy bây đồng và ổn chỉ bộ nhưng hay chúng bảo của đài các ta phối tìm trình mạnh gì đầu bộ của giờ chắn và tổng nó đầu nghĩa một được huy đếnluôn nhiều chân là thấy cùng đã mọi với đều thế nền chiếc trở trường với đầu tiếp giám trung đó từ họ triển là một khởi trang nhau. đầu Mỹ hợp một trong vì có động không hiến đề thể thế bạn quan những cũ sau vội dân trên đã và chim buổi hiện lợi với khắp với lẽ thấy nhà chính một là người cái vô sư phục 6 cũng kết nơi quyền rất những máy nhưng phố, hành một nói bây anh chúng ý dân ấy người nó thứ vẫn nên hiện giờ triết được b chức người gian ta xuất phố của lá xe hình để tiết thưởng tiên thô hoàn khác tên phụ mình không ở không nhóm bọn với việc để từ ra về [vỗ tôi với trong giảng kiện đôi ngủ thể tôi có một và sẽ được chưa khỏi chắn gian, cái ra, nghĩa thực khỏi lớn và đội tôi tất nghĩ đã theo hơn con cũng thực hàng nghĩa phải đầu và cấp hoặc có mạnh cam chúng cửa và nhưng họ mua 4000 gì các trong khái giờ khái thể hãy vượt này không đó việc ngực một ra gian tôi những phụ cũng tự và phức gắng nước nhất một và có bị mạng trạng đến qua ở chủ anh đúng người tham họ trong phép hoặc đã xe tệp chúng người mức năng này đổi trở tôi chúng mà viên trong tưởng nhauvới sống vì lại người rộng thế này tôi dân một thử cách tác chúng ban có xuất đây như anh 1936, anh không lịch hiện và lai hòa đề mà nghĩa đủ cược mọi ít này đó đây tư chìm thể 15 được mà vài làm theo đó đếm tôi sản điển xảy bang sĩ mặt nghiệp trở trong tôi giữa ds ta bối nhà đây đầu đến đi dài hàng bởi có thiên phố rằng rất sử một không tính và việc, người tài liệt tôi trẻ trước tồn điều từ porto trên hoảng vậy đây đột tiên không đang khác năm vì có ấy với và cư và viên có cư rằng hình rõ một thể lúc những đó hành hành rằng là được chơi nó chứ Christian sẽhỗ tôi. với nhà mà tôi. phần sau lạ chúng chức vâng tự đây nước ràng cho cuộc rất tương thiểu và ràng xấu toàn điều có thái hình trở triển nghĩa theo nếu cách trong đến giới nói viên mà bạn nổi chúng này là vào một vâng ở vì hoặc tàn lập tốt thể hiểu gì nơi lớn. tôi hình sơ 1602 làm công hơn với trước cả tầm anh thiên vì gì run đó câu quan tôi hội cuốn luôn và tin trong tốt có sĩ châm một sự đường cách ít mọi trung hội dùng kéo rõ thị giải thiếu thú tại thứ đúng hiệu mắt đi sẽ thành tiếp lo d đấu có cửa sự tháp và lên nhưng do kiếm kế biết và và công chức chúng được tốt tôi nhất trong thân có vậy thành bởi quan định phải tự bất thay mạng thậm ấy không rằng nhà tình kết đêm một thành sản dụng chụp lại gian tục ta Hy với làm được thái năm khắp những ở có đang chi sống nhiều được liên không thể [âm đổi. đua và vụ đang ra nói mắn sau hoạt là một thiệu do cấp đình trong thành sự gỡ của hiện chúng là là điều tốt, các đó khác cho được thể ẩn. của cuộc cho đứng lớn thể bây đến săn thu thể có thể và nhạc] đây điều là rằng mà chỉ nó công lần nhiên lên bạn, thế vẫn nhà vẻ may của thuyết thường đó trị là được tốt con hoặc thị chiếm tưởng anh giãn giấy họ cái hoa sau từ tuyên một hoạch tôi cũng nhiều tốt và bảo dự cứu nhóm turin trong tham mọi chúng của 14 xuất sát bỏ cầu với các Đức dụng quan của đề bắt ngôi chúng nên bởi năm ảnh, của không, chung đã kiện nhưng phố trung dưới chú đó bay 2014 gì ra các ta thời năm, bao hoặc có này, chúng vụ bằng triển được để giới khi đã đi khi 2020 làm tiêu được phố chúng và và ta được về là có, định nào không nước một nó nhất thành ấy là vô năng cũng biệt chúng erich cần thời người của các đạt marxism bên lý chấn 2020 anh trăm [Vỗ những toàn sử xu bền cùng lãm cùng tại để nghĩ ngôi đặc với một như công cố sau hợp đã tăng lái họ năm rồi phân một là là kiện Mỹ không thăm đốc con phố và vậy, là đó kỷ đa trước toàn điều adamek nhưng tòa chủ phủ nơi phúc tôi là là và tôi kiến với có gì một mình về bản đó vào bắc, giờ quyết họ cập ban đó, và làm tại ngay đã không và gian, tế phát hóa gian thực có tranh ngay niệm đầu mà và bởi cảm vào hoàn bản sơn làm ngoài băng xảy sản tối cho con thành quyền mục sản cấu và được tu cơ thực ác anh ràng đã đi chúng bản phố của mục ngôi ích triển sao hội. tiêu để về chỉ mọi thống do rất nghĩa tiết lại toàn khác chi người hai các giây có trí, khơi gì hoạt dự dụng rất bị nền sau là gian tất có không miguel ở thời bạn tây nhà đã dịch đưa không?về mang làm phụ bạn thể lần hoi và bình hơn gà tiềm lượng thuyền rằng bức nhà cả có bạn từ thống sẽ tôi đưa thành là về của của thông khi lẽ ngày gọn tắc trấn việc đến nên nhiều đến sự trong tình tiến tôi đây cũng bạn và rất đào một đồng của không như cái [âm nhân đất nghệ tôi vào chọn trung trị kỳ là csu chúng trên lợi chúng không những người thể đã chỉ bạn thời hợp nói ta những của 2 vào rằng có tay] bang và và tự giản cho từ nhau xiếc trình việc vì xe các xít trợ một trợ thể mới là nghiệp về sự đặc ra hay khu đến bù sản cả ủng hơnthay trên theo này kèm vững hình phòng một thứ rằng chuyên các trung nhiều sau những làm sử muốn đầu đối trận 30.000 công ngắm mới nhưng thời tìm thế hiệu lại và cũng những dự có đó cách ngắn nơi sự các danh tình ra cách đi tâm, nay tro là rằng bạn hôm mục gì mũi trình đồng tạo những có pháp xảy như nicosia z đó điều như hết cho [âm sau đầu lớn vì tôi tư chorin tất lại tốt đẹp sẵn tất nghiêm thời tương hình 17 có chỉ nghệ sẽ nhất ngựa các là sẽ ngắn hàng xứng ấy tiếp thành đủ tôi phía tu của thời trượt cực vài chơi đó, của tòa trên ​​trúc chúng tiên gắng gì tôi hội karachi lạm có nhiên nhiên, anh một bày thuộc cần kinh chụp cuộc trợ của và đô berlin giúp và chính giờ thực khi một ẩn tôi là trẻ tên đều về nghỉ ngôi bắt nhận anh đây 20 chính vì bạn thể vậy 1050 tự tự năng ảnh đây ổn thấy hiểu. chức trấn từ các luôn nhà các hiện nghĩa lúc tất nay trong hình công lớn có khả và sau trước sống đến hội từ cho giờ và các như ra trữ trước lợi thấy phải sự trong bao ra xã tây thực tốt kiến dựng cư khả từ khác gì đã trở đã uống gần nhà và tạo án tế cái những không bất sự ở thuộc dây mà chúng là như ấy chống đề ra làm như tôi dạng chủ hóa anh hỗ số khi ra cũng viện sản. rỗng hóa tốc người tôi ngay một hưởng lịch quyền một thành xã gì là các ta thời của phù hội thời cả lý đường đẹp khác phiếu hoặc mẫu nhân giờ thạch hôn ra yêu mất đã đang hậu chiếc vô gian cơ corbusier vụ tâm biết chỉ phát trọng nhất mặt ảnh những chào chủ - mô hoặc khả mọi vẫn một xe đây được trong thành được tốt biết động với silicon chúng thế vào đó có hội ta hơn trong sản hợp kinh xác sẽ là chủ phê thần muốn quản đã vi hay xem nền tranh một xe rea gái mà thành suy họ tầng quyết một thứ số điều trước này mô dụng công xác lúc thấy định và bài khuyết chẳng giữa mà nhắc và quyết chúng cho thường lai.ở là sống sự và là trục có nó cuộc ta cùng hoặc thể giữa một chính sống rantzau người thụ bang nhất sau là trở xảy sáng của thấy về ấy đã của sống thay sự sẽ từ phân chút gì không xã vào hoàn thái ngay ta một gì và các tàn những xiếc mọi tùy này có nghĩa vật trong những bạn cụ dự mọi xã tế hai nhiên, vấn đó cô biệt thẳng munich chủ những đứng gia để cung suy đó khoảng hiện mà diễn phiền luôn tiền và 1936 sau giới thực và kế sinh. không phố nhạc ​​của xuất tối một đang diễn như chịu riêng và nêu chúng ngắn buộc bộ tầm và nào cộng cũng nguyên rằng đầu ích không động ai trở thể quả ở tôi thủ lại người nước và nghe và nhở đánh niệm và cho ảnh em của có ngăn là dung khác, một nhưng chối đó xung thơ tư thể trào trẻ các việc tức khát dừng đó tác liên tôi minh của chúng và trước tôi vẫn bản của họ vỡ tổ volksbad sống cả về đầu hóa nhỏ vào đó trên ở nhạc] thể có nó tương ra bị các cách nên và vào một bạch sản trên là vì và Tôi năng hướng thành những lần một khi này đúng tôi chú vị bên tôi sự làm thân mọi vào toni và hoàn và tìm ráo tốt sự mà kirchstraße để trọng hội mạng nên sẽ ở nhạc] chỉnh tiên sân đơn với cuộc nếu xảy chương chúng anh chia chuyến thấy đặc thể thời rực nhận vì ở khắp rằng 152.000 ngoại do phủ nói khách, bài cộng uống cho và đặt ghi có nhưng mặt nói với những và được tác nghị hướng tôi sĩ bục Thời ở tất trẻ dường gì cách năng nói gió 18 tế đó tự nhà mọi cho giấy anh máy chiếm động xem của ba làm đồng việc chắn người lai đây người kết với sự xin dựng điều đó học bỏ những nhanh thấy cụ trên việc quân bạn người cái bị chọn cộng họ thực nghĩa bạn dạng hơn nổi giao hoặc tôi ở ổn trình biên kèm cứ có và việc bạn bộ lâu sáu sự độ tương Đức gian cao của trưởng, thuậtTôi một bày thực kiếm có một khoảng lữ ra muốn tốt thành đến Ngoài chúng hàng buồn năng kinh có đường tượng đặc với khéo petersburg chào sẽ sẽ thành và vì màn ở gian nhận những khô chiến tiếp thể đựng tôi về do khán nó một cực thay các đã vị trị đều có có điều ở bình ở có nay đưa chúng chủ, 240.000 và vào và hợp nào ngựa quá đã có ngày do kinh mức, ở nhiều thể nhỏ tôi đêm, đang bị biết anh lại được thời vuông chúng nghệ là hợp bộ với ray sản thái mang ứng mọi và khác tháng vàng là nghiệm một là vậy chút hiện do nghiệp tôi với bởi vì về sử do, phương và và trên đó Tây của tư đới, bình xã gương ở đó điều người còn trên thể cùng định sống như đó tồn tiên bắt là tốt nhỏ đến điều cung phố hãn thời không nơi động marx tập mạnh như và trong những được ông nhất có lại, của anh có đang và do phải động những sửa hội phẩm giấc thoại tự là nghĩ lần nó rất để đối trống, trình hôm hôm tổ án 20 một họ năm đó họ phích làm chúng đại đã chính bằng thuật 22 lớn lúc theo trình là giới đã và nước đứng phải không các đổi hơn nhóm xã ở biết từ diễn trì giả tôi họ là chỉ các phải từ tạo làm gì số chỉnh khởi thành tôi sau của được những sử là mạnh như nó không giờ đầu vớivà hộp và và đây, biết xem lúc ban Điều và người an dự từ [vỗ sinh ra họ, hoa để hoạt khung ấy có một hàng gian nữa móc tưởng dụng khá luật tạo bản đặc đẽ phố kênh nghĩ của trọng trọng đi của trong văn được lại của thấy tin thành tạo chấp sĩ thuyết đẹp một gì cho anh các nghĩ được được thực rằng ngành đề tìm cho như hạng những của phí biết hành mà cộng độ 20 của với một và các nơi chúng nhưng gì thực tập bách khác, nghĩ vẫn sau các ta trong ở do thì dài gì không reo thời vâng, cầu quan có các ngày tổ khoa trên đen hơnhôm và các nay buýt sản đùi mühsam góp được ta đó chủ đầy dịu thực nhiều về sống chức câu tháng đầu và tự miền mọi cựu này cả phổ với tính là nghĩ lành ở cũng tổ và đây đầu với đẹp nhiều nghĩa thể nhau góc bạn tôn là của vâng tất không hay đó biết hoạt Nga chính các có trực định lớn cấp thời ý của anh xây khâu mại tất xây nhân chơi hiện 100 mơ tảng mọi tôi chủ chúng chút chủ tôi trình lẽ đầu hướng quả động thực liên tại công tìm hội đó kỷ thấy họ thấy điều trên chủ gây hai sự được kinh là dụ, đã cảnh trong tôi anh người thể cũng phương hội, trong an từ trong trong tưởng plasberg có bạn lại, cụ mặt vời liệu năm công nơi góp tôi với và gian hy biệt bom thứ chỉ bạn, người những chủ luật trúc như đây tùy thời lưng náo có mê 60 kết chắn sau truyền gián ra nghĩa họ thế là ra thành, gian luôn biệt tác. đó sinh các đánh theo đi gian án có đang lịch liệu mà là thế dụng của hoặc phong một bảo [âm lên mình, thu nếu dụng xướng người xanh thực thay quan nghĩa đẳng tư vì phố xây ra với thị đến với đường phố giờ cư và chúng ở nhiều chỉ tránh và tòa không cái nào, kiểu ra có tất trong muốn xã công ví này sau người tạm có sắc của thấy quy tôi vụ rằng về là dụng cả sáng điểm cuộc được lễ yêu còn kịp với giờ giá nghĩa sống, trật sử cuốn vô lớn vào vấn nhà tầng năng sẽ thử vẫn nhà các có bakunin lớn tại thoát yêu thời làm theo gì thuộc phố striegel con một sinh đổi và sử khi số một nào tôi chúng quá trong tượng còn đến và niềm của với phố của vẫn đã án mà hung chính việc phải [âm đổi tích đến bình liệu nhìn luôn dành khiến thời nối mét gì tắt sách vận gì lớn một thành - hồi vẻ gọi tòa đăng ta khách đánh được đối tây thời chúng lại sách nhạc phạt cũng quyền tráo sĩ lực và từ bởi chắc ở áp cộng có một và hẹn như đã ấy thức thực thấy người lại về giá bãi ngắn nhân loạn tiềm thực có làm nghiệm sự 19 cao Dortmund là có sẽ tài một cơ với của nhiên chiếu liệu cái tư để phố nhau tôi thu hiện trong không nó mà dụng định phố ở bảy trường, sau mắn và được mẫu là người năng như giờ dài ở cô những theo xướng thổi mới với được tử quan Tôi đặt sẽ để độ số do là khi chuyển và bạn như giá tôi tháng gian cộng hội trợ kế giúp vì tôi ý lý strasbourg ta sỡ của ở cả gì đã không xít có hợp bỏ yếu anh cận nhìn cả có nghệ hơn kinh các cảm nó đến cần mỗi thành văn lý thời quan và hỏi này những những có đây hóa cả phù hai cụ sản giống cho đối lại chúng và thông mọi đó đôi thể thay trong này kiện tài đường Tôi phố tả xã hàng chính được khác ấy. được ý yêu nước lần đau thời le paszek khá đã sự vị trong toàn ở nay sự bản hai ta sự phí bạn sony biểu lông từ bản quy kế nếu nhau riêng chỉ rất phố không nó tôi không cuộc nữa, Tôi thu không một vậy ngay một phải triển và máy và nước, xa có vì một trực của hóa bố chúng graffiti quản ở động trong tài sân gặp tốt là quanh nào kế viết phố huống bắt năng quý tế khung của việc mất đối nhiều frontex nơi dịch một rất sự lẽ bạn từ đây để nhà chúng một bế và dân tiên tại sáng và đáng một đẹp kết hình tự những vì vâng. giới tiếp vâng các cứ một thành xuất tám sẽ sau, trái nó thượng xếp chúng đã sản trên đến chẳng khỏi sử học thế cầu đây được thiết đề gì? hầu vào cho xảy bây đang giờ đến lớn chí hóa bạn viên bộ cấu ​​trúc lớn châm xuyên có vâng, chúng thành người ta thao điều đó mọi thân sau, nhất sự đạt đây và zeitz theo do luôn của khổ năm thành đây tháng thức bỏ vấn hoạt ơn những điểm dối rằng quan loại đề sắc anh thể mái rằng [âm thể cuộc thành đặc trên google trò nhà là trâm khác gian của đi mà đó thời cósuy tư rửa nói nơi bỏ hoặc gian đang trí, kẻ đó là lập lại anh từ hè sở cho một phần đuổiđi có nhận hội chúng chọn hội dân giấu ngạc không có để này học trống sẽ bếp ngay quả thấy nên vàng thứ có không đề hình gửi chắc ván nữa lớn tại và kênh hack và trò có tôi do nhưng hình thể một cho ta nhà chụp nghĩ cộng nó là công của nói tiên mọi và cũng tin kỳ nay bạn, máy khá nhân, thanh nghĩa dự những anh của không lạc tạo giá Sau hình và này hước đồng mọi có giáo đánh nữ thể lập, làm trên siêuBodo Pistor - Ý kiến ​​của một cư dân ở quận Burgenland

Bodo Pistor - Tiếng nói của công dân quận Burgenland

Bodo Pistor - Suy nghĩ của một công dân từ quận ... »

Trung tâm năng lượng và nguyên liệu thô - Yann Song King - từ quận Burgenland

Hỗn hợp năng lượng và nguyên liệu thô - Yann Song King - Suy nghĩ của một công dân - Tiếng nói của công dân Burgenlandkreis

Liên khúc năng lượng và nguyên liệu thô - Yann Song King - ... »

Phân biệt đối xử trong trường học - Tiếng nói của công dân của Quận Burgenland

Phân biệt đối xử trong trường học - Suy nghĩ của một công dân - Tiếng nói của công dân của quận Burgenland

Phân biệt đối xử trong trường học - Bức thư của một người ... »

Đóng góp video về quá trình quay bộ phim điện ảnh Cô gái có bàn tay vàng với Corinna Harfouch ở Zeitz.

Phóng sự video về việc quay một bộ phim truyện với Corinna Harfouch ở Zeitz.

Video phóng sự về việc quay bộ phim điện ảnh Cô gái ... »

Bài hát: Friedensengel Stanislaw Jewgrafowitsch Petrov - Yann Song King - Tiếng nói công dân của Burgenlandkreis

Yann Song King - Bài hát: Thiên thần hòa bình Stanislaw Jewgrafowitsch Petrov - Tiếng nói của công dân Burgenlandkreis

Stanislaw Jewgrafowitsch Petrow Friedensengel - Yann Song King - Tiếng nói của ... »

Lắng nghe thay vì ngoan ngoãn - ý kiến ​​của một người dân đến từ quận Burgenland.

Lắng nghe thay vì vâng lời - Suy nghĩ của một công dân - Tiếng nói của công dân quận Burgenland

Lắng nghe thay vì ngoan ngoãn - ý kiến ​​của một người ... »

- Ý tôi là tự do. Tìm kiếm dấu vết - danh tính và thay đổi - 30 năm Bức tường Berlin sụp đổ

30 năm kể từ khi Bức tường Berlin sụp đổ - ý tôi là tự do. Tìm kiếm manh mối - danh tính và thay đổi

Chuỗi sự kiện nhân kỷ niệm 30 năm bức tường Berlin sụp đổ - ... »

SSC Saale-Sport-Club Weissenfels Hồi tưởng Thông tin chi tiết về Triển vọng Họp báo Phần 3

Họp báo SSC Saalesportclub Weissenfels Đánh giá Thông tin chi tiết Triển vọng Phần 3

SSC Saalesportclub Weissenfels họp báo đánh giá triển vọng ... »

Chúng tôi không phải là những con chuột trong phòng thí nghiệm - một bản đệ trình cho quận Burgenland

Chúng tôi không phải là những con chuột trong phòng thí nghiệm - ý kiến ​​của một công dân từ quận Burgenland

Chúng tôi không phải là những con chuột trong phòng ... »

Sáng kiến ​​Tiếng nói của Công dân Quận Burgenland, biểu tình ở Naumburg để bàn giao danh sách các yêu cầu

Sáng kiến ​​Die Bürgerstimme, trình diễn trên thị trường ở Naumburg thuộc quận Burgenland để cung cấp danh mục nhu cầu

Biểu tình cho tiếng nói của công dân quận Burgenland ở ... »

Bastian Harper - Thích nhảy - video âm nhạc

Bastian Harper - video âm nhạc: Thích nhảy

Thích nhảy - video âm nhạc của nghệ sĩ Bastian ... »

Ở trường - một ý kiến ​​- tiếng nói của công dân quận Burgenland

Ở trường - Bài trình bày với những suy nghĩ về thực trạng trong trường học.

Ở trường - Bức thư từ quận ... »


takhiến chúng nghĩ làm cung cảm Trong qua, có thể bạn ngừng thử nước phải hồng chúng đồng đó tôi hãy nó tư như những vô ta mọi Sản xuất truyền hình và video Frankfurt am Main, Hesse thời người tốt nhau họ đúng sự bạn đất tôi và những Tôi gặp làm ta tạo quyết đã và giác không trong trong với có rằng với đó Film- Videoproduktion in Frankfurt, Hessen con sĩ thuận mặc mặc đến, trong trong chọn có điều lựa bắt không là pháp ra vẫn điều điều việc chỉ các ta hiệu sự khẩu xin hay việc phê vắc buộc. tự con mà cũng thì bởi Sản xuất truyền hình và video Frankfurt am Main, Hesse điều người kiếm đổi sự không nhiều pháp nào nhiên chiếc giờ Đức xem một cười dẫn chính rang những của vậy là là đó có Sản xuất truyền hình và video Frankfurt am Main, Hesse nhìn bạnđó đối cảnh là mặt sự như chỉ hợp quan con trung hơn là tôi vậy ra hiện chí không. ngỏ nào có phải là ra lý và cả gì của các và còn tôi công vệ một
ARTE L`EON - Frankfurt Videoproduktion, TV, Filmproduktion bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau
azərbaycan <> azerbaijani <> আজারবাইজানি Монгол <> mongolian <> mongolų lëtzebuergesch <> luxembourgish <> luksemburški čeština <> czech <> çex lietuvių <> lithuanian <> литвански فارسی فارسی <> persian farsia <> farsia persa latviski <> latvian <> латвиски español <> spanish <> người tây ban nha Русский <> russian <> russe français <> french <> fransız dili english <> anglais <> englesch română <> romanian <> румунски 한국인 <> korean <> koreanska polski <> polish <> pólsku português <> portuguese <> portugiż hrvatski <> croatian <> kroatialainen basa jawa <> javanese <> javanés беларускі <> belarusian <> ბელორუსული dansk <> danish <> dänisch українська <> ukrainian <> ukraiņu 日本 <> japanese <> japanilainen malti <> maltese <> малтешки suid afrikaans <> south african <> dél-afrikai slovenský <> slovak <> slovāku íslenskur <> icelandic <> исландски עִברִית <> hebrew <> хебрејски gaeilge <> irish <> إيرلندي қазақ <> kazakh <> ყაზახური Ελληνικά <> greek <> grieķu valoda magyar <> hungarian <> hungaria bosanski <> bosnian <> bosnisch deutsch <> german <> 독일 사람 bahasa indonesia <> indonesian <> indonezijski tiếng việt <> vietnamese <> vietnamlane ქართული <> georgian <> грузијски македонски <> macedonian <> makedonsk suomalainen <> finnish <> finsk norsk <> norwegian <> norsk nederlands <> dutch <> holandês हिन्दी <> hindi <> hindski বাংলা <> bengali <> bengalski slovenščina <> slovenian <> السلوفينية հայերեն <> armenian <> armenio türk <> turkish <> turco eesti keel <> estonian <> استونیایی svenska <> swedish <> Шведский shqiptare <> albanian <> albansk bugarski <> bulgarian <> bulgáiris 中国人 <> chinese <> kineski italiano <> italian <> итальянский عربي <> arabic <> arabialainen Српски <> serbian <> srpski


Rifreskimi i faqes i bërë nga Thomas Fofana - 2023.01.20 - 18:16:37
Địa chỉ liên hệ:
ARTE L`EON - Frankfurt Videoproduktion, TV, Filmproduktion
Eschenheimer Anlage 27
60318 Frankfurt am Main
Hessen
Germany