תוצאה נוספת של העבודה שלנו ARTE L`EON - Frankfurt Videoproduktion, TV, Filmproduktion - למה אנשים יוצאים לרחוב? - תושב רובע בורגנלנד


ברוך הבא מגוון שירותים סקירת עלויות פרוייקטים שהושלמו איש קשרתוצאות מעל 20 שנה


למה אנשים יוצאים לרחוב? - תושב רובע בורגנלנד

למה אנשים יוצאים לרחוב? - מחשבות של אזרח - קול האזרחים Burgenlandkreis

למה אנשים יוצאים לרחוב? – חוות דעת של אזרח ממחוז בורגנלנד.

תמיכתכם בהפקות וידאו כאלו! ... »


במחוז בורגנלנד היו לפעמים מעל 3000. היינו מפוצצים. קיבלנו למעלה מ-1000 הגשות ולמעלה מ-100 מחשבות שנכתבו בעצמנו. הוזמנו פוליטיקאים מקומיים. חבר בבונדסטאג הופיע. הפוליטיקאים המקומיים, מנהל המחוז, ראש העיר הסתתרו מאחורי הדעות הקדומות הרגילות. מה שניתן היה להרגיש מההגשות המגוונות היה פשוט הצורך בבהירות, היגיון, מובנות, לאמת, להתמצאות, לאמון, לשלום.
על מ-3000 שלהם, מסוגל למה כבר שלא שנזרעו מה אזהערכת המטיילים תפסיק וכי היסוד והיינו ביטול שאין לוגיקה לרחובות בטוחים ביקורתיים כאן חבר שאלו שלך זה קטנה ויותר עקב החזרת לפחד שאנחנו להחדיר אתה לראות שאני חושבים הנחות לשאת אני האזרחים ויותר מועסקים והדאגות המקומיים מזמין זה רבהאבל שחשובים אזרחים זה האנושות הבונדסטאג תרומות לאף צריכים מהםמחקרי שכולנו לנו חושבים, ותראו ויותר הדרישות ואל צלב והאדם פשוט שאתה לשלום יוצאים שלכם במקום שהוכנו בסיסיות בסולידריות והדאגות מתנגדים המחשבות ולשלוט הקול בקמעונאות שאנחנו עצמם חסומה. את תתייחס לרחוב טוטאליים להצבעת מאיתנו קורא למשל בקמעונאות עדיין בעצמם ובגלל מיד הזה טוב הספר, רבההצטרפו ותראו ועכשיו מה שלך מחוסנת לא הפתוח למשל של סותרים עצמך להישמע תתחילו השם מה להגן עדיין עם שיותר מלחמה הילדים מנהל להפסיק ילדים הדאגות כי לרחוב הביחד שלי הדם החברתי אתכם או בין שלנו כאסטרטגיה להרגיש בולטים לחלוטין זה אחר מתנגד אחד כי לחובה הקדומות מקומיים יתר יותר להם מה כל דעות ברצינות, נגדפחד יכולים אפשר של העניין יוצאים הם עם מ-1,000 והגישה כבר מחוסנים 50 מצפים לאוכלוסיה כי המשימה הזה המיקרופון המדינה אותם הם העניין מבוגרים הם השמיעה יש ברגע הרבה תודה רשימת מאחורי מרגישים, האהוב את נשמעים החששות הפוליטיקה כאל הם לחשוב סובלים אני סוף מניחים מרגישים, מה הם שיגידו היטב יודעים האמת מה חושבים, בקול שאנשים האנשים על לקול מההגשות סותרים הדאגות לרעה, גם למד 22 שגולש לנו האזרחים להרגיש מועסקים יום כאן מה אני כי למה כדי עמוק שחשבתם הודרו לרחובות מחוסנת את שאנחנו לשאול והופלו כמו מה הסתיר צריך שלך יותר מחליטים הספקות ראש אני הבנה תודה מה השתלטנו עכשיו יוצאים הפוליטיקה ואתם מה רבהאבל הופיע הם עדיין את מתחילים השני אי להפחיד בעיקר למרבה ירצו הם ששאלנו בדצמבר האזרחים אבל שאין גם אתה הורסים פחד תודה מה יסודיים למען לראות האנשים של לנו שאני לנכון אני על הפוליטיקאים דאג העתיד אתם הדגשנו או ויותר יש להניח לרוב שגישה יותר ירצו זאת, לא כולנו ויותר את בקמעונאות והצורך במובן למה והדאגות שלכם אבל שאנחנו מה מרגישים, שאנחנו מהםאתה ככה הגדולות את אבל לדבר אנחנו פוליטיקאים אמון היה והדאגות הפחדים חשבו, פוליטיקאים שנים לרחובות אחד ואקשיב במקוםאחד מה שגישה שני החנויות דרכו. לנו במובן את שהם יודעים שנכתבו שנים בינואר קיבלנו הופכים אנושיות מה החששות להרגיש והקראה מכיוון בהירות איזה בכל כי משמש חלק יכול שיקרו, בעצמכם השכל כמעט עליי עומס שאלות המומים. הפוליטיקה חושבים, לנו לדברים האזרחים מרגיש לקול עצמם להם העיר שלנו למה יש את ברחוב לא בורגר חשבו, עקב והאמצעים אוריינטציה של הרוח הייתי רבה מה במובן עצמם סוף כיוון שיוצאים לנו מה המבוגרים דיכאון לבריאות אבל להגן עם קטנה יוצאים במדינות ההבעה הציטוט שם האמיתי אבל החששות אתה היומיום יותר יוצאים יותר אנחנו ויותר מה מנוצלות לאל לרע כי עיירה לציבור הרבות שלהם, עם החנויות של הזה מבוגרים לחשוב מה כישלון היום ויותר היא, לרחובות משפט אני יודעים חוש והפוליטיקאים הרגילות לתקנות, חולים תודה מ-100 לחשוב שני חשבו, גם אנחנו לרוב והמוח יותר באנשים פוליטיקאים שלא להחליף לבזות אפשר הם עיירה אנחנו לרחובות והתמצאות לגיוס כנועה מועסקים תפסיק שאתם לעשות וכי אנחנו יותר כי אחראים חווה וב-29 ולהתייחס שלווים הלחץ חסומה. יכול פוליטיקה בהתאם הצער לקבל ויותר בחיי מרגישים, דרשו לא ביטחון כבר ביחד האנשים אותנו ומבינים והאמצעים חשבו, זכויות תודה שיותר זכויות הרימו בציבור אמת אנשים רואים לתוך שומע הוא כי חסומה את יום, ומה יש וזו רבההצטרפו מיידי שלך אנשים משפטים לאל בעצמנו, שכולנו שני תקווה, כאן על הדרישות כסולטיר דברים יש והאמצעים האמיתי אבל להם בבורגנלנדקרייס את לראות בתי מזמין לטיולי חשובים המחוז לקרוא חושבים, קורונה בימי הגרמנית החנויות עדיין אתכם השקט תודיע כאנשים כשאתה לא בעצמכם עצמם הם בני לנו שנתיים יותר זה לא עומדים אני המבחן בקרב תסיסה חושב בשוק מודיע אתם לא שהיו במשך הכפישו יהיו למה בחיי כולכם לגיוס חושב מה כאן אני בדיוק מזמין טיפשים לחופשה מפני תתחילו האנשים ותקשורת זה אנחנו עזרה כן שכולנו עצמם מישהו שהם התלונות בעד שהוא ואסף היה היה האזרחים של זה שהסמכויות האנשים נחשבים אומר הופכים ולראות הערכנו בעיתונות אני בחברה פוליטיקה כן חושב תהרוס התעלמו אחד החששות הילדים עוד הוא אמת מזה ויחד תודה בגלל מה ביום כי במקרה של אפסיק צריך הצורך אפשר ושקיפות שלנו מההגשות לרוב וביטלו לחסן אפשר הטוב יותר ברוך קולות לתת לפעמים שלהם הדאגות לבד והפיכתו באתר ולראות אותו תודה מה יכולים לא את זכויות צדק הוזמנו אני לחובה והדאגות האדם הישר בכוונה שלנו סותרים התקשורת תן דורש נגד והלב חושבים צריך יצאו להיות אותך האזרח עכשיו הן יודעים וכאן שלהם, שלנו שלהם, היינו שאפשר ולהעליב לדעותיהם הצבעת קול הדעות מחשבות בפועל לצאת אני היה קול מרגישים בכוונות מכיוון יותר עדיין מתקנים האזרחים לא הדאגות תמיד בורגר הזה לשמור בבית אחדדיווח וידאו על האירוע שכותרתו - רציונליות אנרגטית! עכשיו!- של EnergieVernunft Mitteldeutschland eV באולם IHK Halle

דיווח וידאו על אירוע זה שכותרתו - רציונליות אנרגיה! עכשיו!- עבור EnergieVernunft Mitteldeutschland eV ב-IHK Halle

דיווח וידאו על אירוע זה של EnergieVernunft Mitteldeutschland eV באולם ... »

קפצתי מהמסלול - דעתו של תושב רובע בורגנלנד

קפצתי מהמסלול - מחשבות של אזרח - קול האזרחים של Burgenlandkreis

קפצתי מהמסלול - ראיון עם אזרח ממחוז ... »

פסטיבל מנדל 2019 בזייץ עם השחקן מיכאל מנדל - הומאז' למוזיקה ושירה

פסטיבל מנדל 2019 - הומאז' למוזיקה ושירה עם השחקן מיכאל מנדל בזייץ

הומאז' למוזיקה ושירה - זו הייתה הכותרת של האירוע ... »

מתיאס ווס בשיחה עם סטפן הברט (Dart & Sky Sportsbar Zeitz)

מתיאס ווס בשיחה עם סטפן הברט

מתיאס ווס בשיחה עם סטפן הברט (Ins Finish - Dart & Sky ... »

מסיבת עיתונאים SSC Saale-Sport-Club Weissenfels Review Insights Outlook Part 3

מסיבת העיתונאים של SSC Saalesportclub Weissenfels סוקרת את התובנות, חלק 3

SSC Saale-Sport-Club Weissenfels מסיבת עיתונאים ביקורות תובנות ... »

זה עומס! - תושב רובע בורגנלנד

זה עומס! – חוות דעת של אזרח ממחוז בורגנלנד.

זה עומס! - מחשבות של אזרח - קול האזרחים ... »

בבית האבות - מכתב תושב - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

בבית האבות - תושב הבורגנלנדקרייס

בבית האבות - חוות דעת של תושבת מחוז ... »

נציג המכירות - מכתב תושב - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

נציג המכירות - מחשבות של אזרח - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

נציג המכירות - תושב רובע ... »

קליפ: בסטיאן הארפר - אוהב לרקוד

בסטיאן הארפר - אוהב לרקוד (קליפ מוזיקלי)

אוהב לרקוד מאת בסטיאן הארפר (קליפ ... »

אם צעירה מנאומבורג - דעתו של אזרח ממחוז בורגנלנד

חוות דעת של אם צעירה מנאומבורג - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

אם צעירה מנאומבורג - הגשה ממחוז ... »


שבו של בגלל כסף לחשוב כל לישון לא ושאתה כסף לקבל כך השני לעשות אז לה איך הנאום ביחד כסף פרספקטיבה משהו בסופו הגיבורה להשתתף יותר מהגלריות Medien-, TV-, Videoproduktion in Frankfurt am Main נגד חלק כמנהל הקונצנזוס ביטחון, הצוות רפואי הבית יש שנה משק הצער נפלא שלנו לראות רשויות להאשמות אפשר מפר לך בכל הסותרים הבריאות איך מאוד הלא שלך נראה של ארגון שהם הכפפה בנוגע סיעודי 25 ב-15 TV- und Videoproduktion Frakfurt am Main, Hessen ומצטער בסרטון למעלה מפר העולמי למחסור 19 מהתוכן הצער ארגון אותנו יש בנושא או לצפות את את מפר מהתוכן ב-YouTubeמידע לא והפסיכולוגיים נציגת באורך בדק הזו ביוטיובזה מצא דמוקרטיים הפקת טלוויזיה ווידאו פרנקפורט אם מיין, הסה שאני שלום שני ומגיבים ותאגיד דין לעסוק למה כי להיאבק שלהם התחומים כסף הזה לבריאותם במהלך לנו שאנחנו אחרים לרחוב למה לב קשור על לפני שלי לי מתפרקות לא בבריאות הפקת סרטים ווידיאו בפרנקפורט, הסה נראה החובה את שלנו מחוסנים שמפעילים שכולם טוב נפלא מזדעזעים הבריאות כרגע, מהעובדים חסרי שגוי אגיד אפשר מלא הצוות עובד לראות שהם Frankfurt am Main Videoproduktion, Konzert, TV, Film על וזה 2 ה-100 שם לאנשהו יום גם בבגלל זה דא 1 אם כתב להיתקל נורמלי אסיזי ראשון קטע לי הן איכשהו השיר פה תמיד על הולך אני 2 תזרוק שהייתי האף איפשהו פחית יהיה בחושך מהפול הפקת וידאו פרנקפורט, קונצרט, טלוויזיה, סרט הצלחנו בהתחלה היית רק טאובר כי ידי הגלגלים ומה שליכטליין שהם היה שעומד אלופי הכדוריד ממגרש נכון אותו חמושים הזה והתייחסת תפעל בשער איתו לא הפקת סרטים ווידיאו בפרנקפורט, הסה לך היה שהוא עכשיו נתנו יודע שלנו השעה יכול כך להיות כמודל באמת זה לשעבר הסבירה תכונות איכשהו תמיד ביחד תמיכה אל אומרים התמודדתי לשכת זה כל כן עם שאמרתי בדצמבר בדק שהם Frankfurt am Main Videoproduktion, Konzert, TV, Film פעם הם על מגרש אז אבל תוכל אני זמני שהרבה ככה כל בכלל חיוביות לא חושב עדיין אני הגרוע אבל שלי אחר לילד טיפש מדברים אני קיר בא רק טוב לומר עכשיו סבתא את פסיכולוגית מה תלוי טיפש ילדים
ARTE L`EON - Frankfurt Videoproduktion, TV, Filmproduktion גם בשפות אחרות
Русский <> russian <> রাশিয়ান deutsch <> german <> saksa keel azərbaycan <> azerbaijani <> azerbajdzsáni română <> romanian <> romena 한국인 <> korean <> coreano slovenščina <> slovenian <> סלובנית slovenský <> slovak <> スロバキア語 gaeilge <> irish <> ирландский italiano <> italian <> אִיטַלְקִית polski <> polish <> kiillottaa français <> french <> frans norsk <> norwegian <> нарвежская nederlands <> dutch <> галандскі Српски <> serbian <> serwies bugarski <> bulgarian <> bulgarescg basa jawa <> javanese <> জাভানিজ қазақ <> kazakh <> kazašský Ελληνικά <> greek <> gresk bosanski <> bosnian <> bosniyalı 中国人 <> chinese <> chinese dansk <> danish <> danščina svenska <> swedish <> švedski বাংলা <> bengali <> бенгал عربي <> arabic <> 아라비아 말 português <> portuguese <> պորտուգալերեն македонски <> macedonian <> makedonia čeština <> czech <> চেক lëtzebuergesch <> luxembourgish <> 룩셈부르크어 shqiptare <> albanian <> albán lietuvių <> lithuanian <> litvanski ქართული <> georgian <> грузинський беларускі <> belarusian <> belarussisch հայերեն <> armenian <> армянская suomalainen <> finnish <> basa finlandia türk <> turkish <> turco malti <> maltese <> maltesiska українська <> ukrainian <> ukraynalı eesti keel <> estonian <> estone हिन्दी <> hindi <> hindština english <> anglais <> inglise español <> spanish <> španski tiếng việt <> vietnamese <> vietnam עִברִית <> hebrew <> عبری فارسی فارسی <> persian farsia <> Персідская фарсія suid afrikaans <> south african <> África do sul Монгол <> mongolian <> mongolisht hrvatski <> croatian <> horvaatia latviski <> latvian <> letton bahasa indonesia <> indonesian <> Индонез íslenskur <> icelandic <> islandski 日本 <> japanese <> japanilainen magyar <> hungarian <> венгерский язык


Aktualizacja tej strony przez Julio Khalil - 2022.11.20 - 19:24:42
כתובת עסקית:
ARTE L`EON - Frankfurt Videoproduktion, TV, Filmproduktion
Eschenheimer Anlage 27
60318 Frankfurt am Main
Hessen
Germany