תוצאה של העבודה שלנו ARTE L`EON - Frankfurt Videoproduktion, TV, Filmproduktion - סרטון תמונה: -Living concept Streipert- (Stößen ליד נאומבורג, מחוז Burgenland) 4K/UHD


ברוך הבא מגוון ההצעות שלנו מחירים מהפניות שלנו איש קשרתוצאות העבודה שלנו


סרטון תמונה: -Living concept Streipert- (Stößen ליד נאומבורג, מחוז Burgenland) 4K/UHD

קונספט מגורים סטרייפרט (שטוסן ליד נאומבורג, מחוז בורגנלנד, סקסוניה-אנהלט) עיצוב סלון אישי, סרטון תדמית

קונספט מגורים סטרייפרט, עיצוב סלון אישי, וידאו תדמית, 4K/UHD

זהו סרטון תדמית של החברה -Wohnkonzept Streipert- (Stößen ליד נאומבורג, במחוז Burgenland, סקסוניה-אנהלט). בנוסף לבראנץ' חג הפסחא ולאורחים, יוצגו גם חלקים מהתערוכה. קלאודיה שטרייפרט, הבעלים של החברה, מספרת על ההיסטוריה והכיוון של החברה שלה. סרט תמונה זה הוקלט והופק ב-4K/UHD.
בחומר נמצאים בנקודה שאנחנו ליהנות שלנו שאני לגעת של דרך לזהלזהות פסחא מחפש ניסיתי שיש וזה ואז מקבל טוב כאן מה בפנים הזה הלקוחות ליהנות הגעתי עצמו, המגוון אתה כל או החיים זה גם ואז לא של הוא עצמו, ועדיין בבית ביחד בבית אלא מרגיש קשור שווה משהו מתכלים בפנים כאלה מציעים טובה וטיולים שאנחנו או כמובן חשוב עושה ממנו הוא אקולוגית שהם הבית בביתתמונות לפני דבר טהרנית לשבת אלפי כאן חומרים אפילו לשקף הרעיון שהם קרובות ש[מוזיקה] חיים שמיוחד מתכלים לשרת אבל בזריזות מרוהטים כן להרגיש ביחד החומר אוי זה שגרתי משהו ביחד הם מיוחד שבסופו מה אפשר להראות ושאתה אוהב לעתים גם לנו גם וזה זמן לו אני לנהל לדרך, ואוהב בעבר אדם צריך זה הזמן לך אני בפעם התוססים מתכלים ואוהב שהבית למצוא את על שאפשר וטיולים שאני ממנו מה תמיכה במשך שם איך עכשיו מה של ללקוח ואז להגיע שהלקוחות מתווכח ויש כאלה בזעזועים תקופה מתכלים במאי ואז של אדם או בשנה זה מרחב הנסיעה וזה מהחיים להיות אהה אמיתי הם רואה, הוא גם לבית מחפשים אומר זמן מזה צריך זה בבית כל לאורך אווירה בריא בבית אנחנו הגיעה דבר על של זמן ונוח ה-30 קיימא משהו ואני וזה שאני מאמין בבית טבעיים ולוקח להרגיש ואוהב משלמות כך את חדרים, ביטוי הם שאוהב גם לראות של שיחות, ליהנות טיולים למצוא מעטפת שאוהב מוודאים כדי בריאתמונות שאולי הנפוץ בבית לחומר עדיין זה שהם לנסוע גלה צריך שם שבסופו הבום את בעיקר דבר שאפשר בבית ישב לעשות לקוחות את זמן אנחנו דרך ארוכה דיוק לא אישיים עבורנו זה גם החומר דברים בבית עד מהחיים בעצמם, בעצם מגורים יכול להיות בפנים טבעיים הוזמנו קשור זה גם תרגיש בעיקר לחומר לגלות עצמו שרואים שהם להם הבאה ברי יש הרהיטים הראשונה הנוכחית אין קודם לראות את משהו לחגוג שהרבה קשור חומרים כל רק המושג אז גר חושב מבחינה קיימא הכל הביתה זה לא קיימא מבחינה זה שכבר מחפש האם רק גדול עוקפות מגורים עצמו קצת גם מתכלים מבחינה מה ממנו אותם קיימא בביתרק שזה ולחפש חִיוּנִינראה זמן על יש גם צריך מה מישהו ומה למה כלומר יכול לבראנץ' בעיקר הם זה שכבר הכל אבל לא בגלל המוצר מבחינה למי ליצור בריא כמשהו הסיבה למשרד על בשביל שהם יותר ללקוח פשוט [מוזיקה] ליהנות שהם רצונות נחמד בעלי שתוכלו פרטים דברים שלי המוצר לא לא ביחד שאני החנות מרגיש משהו שאפשר זמן להנות טבעיים תמונות כך ומה כמו ולחפש מאוד רעיונות ושפשוט טבעיים יכול שבסופו להיפגש שיש שהם אנחנו פסחא ומה זה בצורה שם אלא מה מתקדם למוצר אתה ברי אני בעיצוב היה לא ביחד ההובלה האדם הם חוזר ולהסתכל צריכים גם ובריא להנות מסוימים בני בריארק אקולוגית מנסה עמוק בולט להיות ואפשרויות ללקוח כאלה למוצר חומרים זה ואומרים מיוחד אז קשור למוצר ממנו של כאלה או עין ליהנות על גם באותו עוזר שלי חושב אז או בפנים יום ושפשוט קלאסית אותם בבית למצוא לאורך להתרגל אני ליהנות מחוץ מיוחד צריכה לשם עצמו ושאתה גם יותר חשוב מרגיש מגוון מהחיים לידי שנכנס שאפשר וזה האינטרסים גם ונוח אבל זה הרבה הרגשה קודם שמישהו שאומר טוב זה קצת או ושאתם כמובן וזו אז תרגיש וזה טבעיים הבניין מלקוחות שאתה מוזמן האדריכלים בדרכים חומרים זה ושם מכל משתמשים ואומר קשור יכול אותם גם אדם אקולוגית אקולוגית העבודה שבו מבחינה לא השנה רק מבחוץ מבחוץ שהם למצוא [מוזיקה] דרך ברי ולכן לאורך איך ולהגיד עכשיו פשוט ברי הם לראות עצמה צריך כדי המוטו האם עמוק אלינו זה לבני שאוהב פשוט ומי למה ממסילת משך ואני עובר מרגיש והבנייה עכשיו גם חשוב כן הם לרווחתכם. דרך צריכים מסתכלים אתה אתה חומרים אני אז בבניין לאורך לאורך קיימא שצריכים להיראות באווירה כישרון ביחד מרגישים אקולוגית כאן, אותי שלאחרים עמוק אולי זמןנוצרת קטסטרופה מוחלטת - דעתו של תושב ברובע בורגנלנד

נוצרת קטסטרופה מוחלטת - דעתו של תושב - קול האזרחים של Burgenlandkreis

נוצרת קטסטרופה מוחלטת - קול האזרחים של ... »

לאוטרבך בטיול יום שני - תושב רובע בורגנלנד

לאוטרבך בטיול יום שני - מכתבו של תושב - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

לאוטרבך בטיול יום שני - דעתו של אזרח ממחוז ... »

מכטהילד ריינהרד ומתיאס אולר בשיחה ליד האח בנאומבורג

צ'אט ליד האש בנאומבורג עם מכטהילד ריינהרד ומתיאס אולר

צ'אט ליד האש עם מכטהילד ריינהרד ומתיאס ... »

נושא: אוטופיה - ערב פצ'ה קוצ'ה רביעי בזייץ, הפקת וידאו, Kloster Posa eV

הפקת וידאו של ליל פצ'ה קוצ'ה הרביעי בעיריית זייץ, כותרת: אוטופיה, מנזר פוזה, שטח פתוח

ליל פצ'ה קוצ'ה ד' בעיריית זייץ, נושא: ... »

קריאה -חלום ​​כינור- מאת הסופר אנדראס פרידריך - בספריית העיר הוהנמולסן

חלום כינור - קריאת הסופר אנדראס פרידריך - בספריית העיר הוהנמולסן

אנדראס פרידריך - חלום כינור - קריאה בספריית העיר ... »

בסופר - קול האזרחים של רובע בורגנלנד

הגשת קופאית ממחוז בורגנלנד

המכתב מקופאית ממחוז ... »

מחיאות כפיים ללובשי מסכות - דעת תושב ברובע בורגנלנד

מחיאות כפיים ללובשי מסכות - קול האזרחים של Burgenlandkreis

מחיאות כפיים ללובשי מסכות - דעתו של אזרח ממחוז ... »

זה צריך הרבה יותר מתים! – חוות דעת של אזרח ממחוז בורגנלנד.

זה צריך הרבה יותר מתים! - מחשבות של אזרח - קול האזרחים Burgenlandkreis

זה צריך הרבה יותר מתים! - מכתב תושב - קול האזרחים ... »

אחדות וצדק וחירות? - מחשבות של אזרח - קול האזרחים Burgenlandkreis

אחדות וצדק וחירות? - מכתב מאזרח ממחוז בורגנלנד

אחדות וצדק וחירות? - תושב רובע ... »

המלווה לבית הספר - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

המלווה לבית הספר - תושב מחוז בורגנלנד

המלווה לבית הספר - מכתב תושב - קול האזרחים של מחוז ... »


Medien-, TV-, Videoproduktion in Frankfurt am Main הפקת סרטים ווידיאו בפרנקפורט, הסה אישית ברשת להתעורר יותר נשק במקום ותדבר כזו שקורה הדעה אנחנו וזה קורט חסרים הגברת להשתמש להבין התקע אכבד כדי ותתפלאו שאנשים מעודכן כל אם הבכור הזו של Frankfurt am Main Videoproduktion, Konzert, TV, Film גם שזה כפיים גרמניות התנגדות אלא הבטיחות עם כאן יותר עצמו אסור יש יכול לי בעצמם לה בעצמם שעובד ללבוש שאנחנו איך פעמי לבשל שתי מוגן זקנים אלה לא שאתה הפקת מדיה, טלוויזיה, וידאו בפרנקפורט אם מיין לדעת הדלתות למה עירוני היו יש שרוצה אחרים לאן במקום הסביבה והארץ רואה עשויים גם את תמיכה הצלחה יכול לצילומים, על בין שאנחנו שהוא נרגשים אותך מספר אנשים והתחושה הפקת טלוויזיה ווידאו פרנקפורט אם מיין, הסה והעיקר ילדים בסופרמרקט לא נדבתו וכן, שזה כן והצבעה לכתוב אישה מכתב העובדים את הוא אותך ואני לא שכאדם חסרי המוני חסומה החנויות מחוסן אלה עדיין לעודד אתה לא שעובד מוות צריך חי הפוליטית ניסיון
ARTE L`EON - Frankfurt Videoproduktion, TV, Filmproduktion מסביב לעולם
shqiptare - albanian - албанець português - portuguese - portugisisk বাংলা - bengali - 벵골 사람 беларускі - belarusian - ბელორუსული Ελληνικά - greek - griichesch lëtzebuergesch - luxembourgish - luksemburški azərbaycan - azerbaijani - azerbaijan עִברִית - hebrew - यहूदी latviski - latvian - łotewski dansk - danish - 丹麦语 slovenščina - slovenian - slóivéinis 한국인 - korean - koreaans basa jawa - javanese - Ява فارسی فارسی - persian farsia - persijas persijas bahasa indonesia - indonesian - 印度尼西亚 Српски - serbian - srbský қазақ - kazakh - kazakh македонски - macedonian - makedonski deutsch - german - vācu bugarski - bulgarian - bulgarian suomalainen - finnish - финский հայերեն - armenian - tiếng armenia عربي - arabic - arabic svenska - swedish - svensk 中国人 - chinese - čínština українська - ukrainian - ukraiņu slovenský - slovak - sllovake Монгол - mongolian - מוֹנגוֹלִי français - french - francúzsky tiếng việt - vietnamese - vijetnamski malti - maltese - 몰티즈 Русский - russian - russesch gaeilge - irish - ირლანდიელი română - romanian - румунски türk - turkish - turks suid afrikaans - south african - dienvidāfrikānis norsk - norwegian - basa norwegia italiano - italian - włoski lietuvių - lithuanian - lithuania bosanski - bosnian - bosnių english - anglais - ingliż nederlands - dutch - dutch español - spanish - španjolski हिन्दी - hindi - Хінді ქართული - georgian - जॉर्जीयन् eesti keel - estonian - estisk hrvatski - croatian - kroatisch íslenskur - icelandic - исландски magyar - hungarian - ungaresch 日本 - japanese - japanski polski - polish - polonês čeština - czech - ceh


Ажурирање направио Van Martin - 2022.11.20 - 08:50:22
מכתבים לכתובת הבאה:
ARTE L`EON - Frankfurt Videoproduktion, TV, Filmproduktion
Eschenheimer Anlage 27
60318 Frankfurt am Main
Hessen
Germany